Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:328:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 328, 2004. gada 30. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 328

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 30. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1886/2004 (2004. gada 25. oktobris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas piemērots ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1796/1999 attiecībā uz tērauda trošu un tauvu importu ar izcelsmi, cita starpā, Ķīnas Tautas Republikā, attiecina uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kas sūtītas no Marokas, neatkarīgi no tā, vai Maroka ir norādīta kā izcelsmes valsts, un ar kuru izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz viena Marokas eksportētāja veikto importu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1887/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1888/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2004. gada 1. novembrī

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1889/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1890/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1891/2004 (2004. gada 21. oktobris), ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1892/2004 (2004. gada 29. oktobris) par pagaidu pasākumiem Kopienas banānu importam 2005. gadā sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Republiku pievienošanos

50

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1893/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 815/2004, ar ko noteikti pārejas posma pasākumi attiecībā uz piena un piena produktu eksportu atbilstoši Regulai (EK) Nr. 174/1999 sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

55

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1894/2004 (2004. gada 29. oktobris) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas un āboli)

57

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1895/2004 (2004. gada 29. oktobris) par vīna spirta izsoles atklāšanu ar nolūku Kopienā to izmantot kā bioetanolu

60

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1896/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1499/2004 attiecībā uz atsevišķiem izņēmuma pasākumiem Beļģijas olu sektora tirgus atbalstam

64

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1897/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par nosaukuma reģistrāciju Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Cartoceto) – (ACN)

65

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1898/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par nosaukuma reģistrāciju Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Terre Tarentine) – (ACN)

66

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1899/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2342/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgu organizāciju piemērošanai attiecībā uz piemaksu shēmām

67

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1900/2004 (2004. gada 29. oktobris) par 2004/2005. finansiālā gada bilances koeficientu noteikšanu, kas izmantojama, lai aprēķinātu Kopienas tirgus cenu cūkgaļai

69

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1901/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2123/89, ar ko Kopienā nosaka reprezentatīvo tirgu sarakstu cūkgaļai

71

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1902/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru groza specifikāciju elementus nosaukumam, kas sniegts pielikumā Regulai (EK) Nr. 1107/96 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju (Les Garrigues)

73

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1903/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

77

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1904/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

80

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1905/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

82

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1906/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

84

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1907/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 151. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

86

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1908/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru attiecībā uz 151. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

88

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1909/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 323. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

90

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1910/2004 (2004. gada 29. oktobris) par 70. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

91

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1911/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 7. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

92

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1912/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 6. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

93

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1913/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

94

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1914/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2004. gada 1. novembra līdz 30. novembra

95

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1915/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar ko nosaka kompensāciju par konservētu pārtikas produktu ražošanā izmantojamās olīveļļas ražošanu

96

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/742/EK, Euratom:
Padomes Lēmums (2004. gada 28. jūnijs), ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Francijas locekli

97

 

*

2004/743/EK, Euratom:
Padomes Lēmums (2004. gada 5. jūlijs), ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Beļģijas locekli

98

 

*

2004/744/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Spānijas

99

 

*

2004/745/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Spānijas

100

 

*

2004/746/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 18. oktobris) par to nosacījumu izpildi, kas noteikti 3. pantā Papildprotokolā Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā laikposma pagarināšanu

101

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top