EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:326:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 326, 2004. gada 29. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 326

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 29. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1866/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1867/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2004. gada 29. oktobris

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1868/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1869/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1870/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 11. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1871/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1872/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1873/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1874/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK attiecībā uz piemērojamām robežvērtībām līgumu piešķiršanas procedūru jomā ( 1 )

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1875/2004 (2004. gada 28. oktobris) par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II un III pielikumā, kas nosaka Kopienas kārtību maksimālo veterinārās medicīnas produktu atlikumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos attiecībā uz nātrija salicilātu un fenvalerātu ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1876/2004 (2004. gada 28. oktobris) kas groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1877/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 517/94 IIIB pielikumu attiecībā uz Serbijai un Melnkalnei noteiktajām kvotām

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1878/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru atkāpjas no Padomes Regulas 136/66/EEK un no Padomes Regulas (EEK) Nr. 2261/84, ar ko nosaka olīvu un eļļas guvumu Kiprā, Maltā un Slovēnijā

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1879/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1880/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka rīsu un šķelto rīsu eksporta kompensācijas un aptur izvešanas atļauju izdošanu

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1882/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1883/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1884/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1885/2004 (2004. gada 28. oktobris), ar ko nosaka auzu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

44

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/740/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 4. oktobris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

45

 

*

2004/741/EK:
Padomes Ieteikums (2004. gada 14. oktobris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas īstenošanu

47

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top