Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:304:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 304, 2004. gada 30. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 304

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 30. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1590/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas programmu ģenētisko resursu saglabāšanai, raksturošanai, apkopošanai un izmantošanai lauksaimniecības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1467/94 (1)

1

 

*

Padomes Direktīva 2004/83/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu

2

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/633/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 30. marts) par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indiju par muitas sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

3

 

*

2004/634/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 30. marts) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru intensificē un paplašina piemērošanas jomu Nolīgumam par muitas sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas jomā, lai aptvertu sadarbību attiecībā uz konteineru drošību un saistītiem jautājumiem

4

 

*

2004/635/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 21. aprīlis) par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

5

 

*

2004/636/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 29. aprīlis), kas attiecas uz protokolu, ko noslēdz Eiropas Kopiena, par Eiropas Kopienas pievienošanos Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijai

6

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top