Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:237:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 237, 2004. gada 08. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 237

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 8. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1245/2004 (2004. gada 28. jūnijs) par to, ka jānoslēdz protokols, ar ko groza Ceturto protokolu, kurā izklāstīti nosacījumi attiecībā uz zvejniecību, kas paredzēti Nolīgumā par zvejniecību starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes pašvaldību, no otras puses

1

Protokols, ar ko groza Ceturto protokolu, kurā izklāstīti nosacījumi attiecībā uz zvejniecību, kas paredzēti nolīgumā par zvejniecību starp Eiropas Ekonomikas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes pašvaldību, no otras puses

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1246/2004 (2004. gada 7. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1247/2004 (2004. gada 7. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 2305/2003 un kurš jāpiemēro miežiem ievešanas tarifu kvotas ietvaros

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1248/2004 (2004. gada 7. jūlijs) par pagaidu pasākumiem saistībā ar dažām ievešanas un izvešanas atļaujām attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Kopienu tās 2004. gada 30. aprīļa sastāvā un Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1249/2004 (2004. gada 7. jūlijs) par dažiem ārkārtas pasākumiem tirgus atbalstam Nīderlandes olu ražošanas sektorā

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1250/2004 (2004. gada 7. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2808/98 attiecībā uz piemaksu par piena produktiem

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2004 (2004. gada 7. jūlijs), par Regulas (EK) Nr. 2799/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz subsīdijām dzīvnieku barībai paredzētam vājpienam un vājpiena pulverim un šāda vājpiena pulvera tirdzniecību, grozīšanu

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1252/2004 (2004. gada 7. jūlijs), atklājot sviesta iepirkumus atsevišķās dalībvalstīs

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1253/2004 (2004. gada 7. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1210/2004 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2004./2005. saimnieciskajā gadā

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1254/2004 (2004. gada 7. jūlijs), ar kuru groza ievedmuitas nodokļus rīsu nozarē

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2004/539/EK:
Komisijas lēmums (2004. gada 1. jūlijs) par pagaidu pasākumu noteikšanu, kā ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2365)
 ( 1 )

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top