EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:185:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 185, 2023. gada 26. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

66. gadagājums
2023. gada 26. maijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2023/C 185/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.11006 – ONE / MACQUARIE / YTI) ( 1 )

1

2023/C 185/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.11092 – BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM) ( 1 )

2

2023/C 185/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.11016 – AIR LIQUIDE / ADP / JV) ( 1 )

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2023/C 185/04

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija par ES jaunatnes dialoga 9. cikla rezultātiem

4

2023/C 185/05

Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par ES jaunatnes stratēģijas darba plāna 2022.–2024. gadam pārskatīšanu

14

2023/C 185/06

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par ilgtspējīgas Eiropas sociālo dimensiju jauniešiem

21

2023/C 185/07

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par ES dalībvalstu pārstāvības WADA Dibināšanas valdē un dalībvalstu nostāju saskaņošanas pirms WADA sanāksmēm pārskatīšanu

29

2023/C 185/08

Padomes Rezolūcija par Eiropas izglītības telpa: Raugoties līdz 2025. gadam un pēc tam

35

2023/C 185/09

Padomes secinājumi par apdraudētiem un pārvietotiem māksliniekiem

39

2023/C 185/10

Padomes secinājumi par turpmākiem pasākumiem nolūkā īstenot automātisku savstarpēju atzīšanu izglītības un mācību jomā

44

2023/C 185/11

Paziņojums to personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

51

2023/C 185/12

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP, kuru groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2023/1035, un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2023/1027, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

52

 

Eiropas Komisija

2023/C 185/13

Euro maiņas kurss – 2023. gada 25. maijs

54

2023/C 185/14

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2023. gada 1. jūnijā (Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2004)

55


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2023/C 185/15

PAZIŅOJUMS, KAS SNIEGTS SASKAŅĀ AR CIVILDIENESTA NOTEIKUMU 29. PANTA 2. PUNKTU – Sludinājums par pārstāvniecības vadītāja vakanci Sofijā – pārstāvniecībā Bulgārijā (AD 14 pakāpe) Komunikācijas ģenerāldirektorātā (COMM ĢD) – COM/2023/10433

56

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2023/C 185/16

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. Punktu

57

2023/C 185/17

Apstiprināts standarta grozījums ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6.b panta 2. un 3. punktu

64


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top