EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 116, 2023. gada 31. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

66. gadagājums
2023. gada 31. marts


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2023/C 116/01

Komisijas paziņojums – Grozījumi Komisijas paziņojumā – Norādījumi par Komisijas prioritātēm, piemērojot EK līguma 82. pantu dominējošu uzņēmumu ļaunprātīgai, izslēdzošai rīcībai ( 1 )

1

2023/C 116/02

Informācija, ko Eiropas Komisija sniedz saskaņā ar 18. panta 3. Punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1257/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi

6

2023/C 116/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR) ( 1 )

7


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2023/C 116/04

Pārskats par Padomes ieceltajām personām no 2022. gada jūlija līdz decembrim (sociālā joma)

8

2023/C 116/05

Padomes Lēmums (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) valdes locekļus un locekļu aizstājējus

15

2023/C 116/06

Padomes Lēmums (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) valdes locekļus un locekļu aizstājējus

19

2023/C 116/07

Padomes Lēmums (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) valdes locekļus un viņu aizstājējus

23

 

Eiropas Komisija

2023/C 116/08

Euro maiņas kurss – 2023. gada 30. marts

27

2023/C 116/09

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

28

2023/C 116/10

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

29

2023/C 116/11

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

30

2023/C 116/12

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

31


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2023/C 116/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.11099 - CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

32

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2023/C 116/14

Vienotais dokuments, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 94. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un atsauce uz produkta specifikācijas publikāciju attiecībā uz nosaukumu vīna nozarē: vienotā dokumenta un atsauces publicēšana

34


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top