EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:459:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 459, 2022. gada 2. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 459

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 2. decembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 459/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10543 – BISCUIT HOLDING / CONTINENTAL BAKERIES HOLDING) ( 1 )

1

2022/C 459/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10947 – ATLAS ARTERIA / OTPP / SKYWAY CONCESSION COMPANY) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 459/03

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: – 2,00 % 2022. gada 1. decembris – Euro maiņas kurss

3

 

Revīzijas palāta

2022/C 459/04

Atzinums 07/2022 (saskaņā ar LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi [2022/0370 (COD)]

4


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2022/C 459/05

Paziņojums, kas sniegts saskaņā ar civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu – Paziņojums par vispārējo lietu direktora (AD14) vakanci Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorātā (ECHO) (Brisele) – COM/2022/10421

5

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2022/C 459/06

Paziņojums par konkrētu tērauda ražojumu importam piemērojamā aizsardzības pasākuma pārskatīšanas sākšanu

6

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2022/C 459/07

Apstiprināšanas pieteikuma publikācija attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

11

2022/C 459/08

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS – SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA – Ķīnas Tautas Republikas iesniegtās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

17


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top