EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:301:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 301, 2022. gada 5. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 301

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 5. augusts


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Reģionu komiteja

 

RK 149. plenārā sesija, 27.4.2022.–28.4.2022.

2022/C 301/01

Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija – ES reģionu un pilsētu atbalsts Ukrainai

1

2022/C 301/02

Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija “REPowerEU: pilsētas un reģioni, kas paātrina enerģētikas pārkārtošanu”

6

 

ATZINUMI

 

Reģionu komiteja

 

RK 149. plenārā sesija, 27.4.2022.–28.4.2022.

2022/C 301/03

Eiropas Reģionu komitejas atzinums par tematu “ES un Apvienotās Karalistes attiecību stiprināšana vietējā un reģionālajā līmenī un teritoriālās ietekmes, ko radījusi Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, mazināšana”

11

2022/C 301/04

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Jaunais Eiropas “Bauhaus”: pievilcība, ilgtspēja, kopība”

16

2022/C 301/05

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas misijas”

22

2022/C 301/06

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde”

33

2022/C 301/07

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “ES ekonomika pēc Covid-19. Ietekme uz ekonomikas pārvaldību”

40

2022/C 301/08

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšana starptautiskām grupām Savienībā”

45

2022/C 301/09

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas universitāšu stratēģija”

51

2022/C 301/10

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Jaunie ES noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos”

56

2022/C 301/11

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “ES Meža stratēģija 2030. gadam”

61


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Reģionu komiteja

 

RK 149. plenārā sesija, 27.4.2022.–28.4.2022.

2022/C 301/12

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Ceļā uz sociāli taisnīgu Zaļā kursa īstenošanu”

70

2022/C 301/13

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Demokrātijas un vēlēšanu integritātes stiprināšana”

102

2022/C 301/14

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Panākt, ka ETS un oglekļa ievedkorekcijas mehānisms darbojas ES pilsētu un reģionu labā”

116

2022/C 301/15

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Energoefektivitātes direktīvas grozīšana ar mērķi sasniegt jaunos 2030. gada klimata mērķrādītājus”

139

2022/C 301/16

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Atjaunojamo energoresursu direktīvas grozīšana ar mērķi sasniegt jaunos 2030. gada klimata mērķrādītājus”

184

2022/C 301/17

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “ZIZIMM regulas un Kopīgo centienu regulu pārskatīšana”

221


LV

 

Top