EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:241:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 241, 2022. gada 24. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 241

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 24. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 241/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9934 – KINGSPAN / TERASTEEL-WETTERBEST) ( 1 )

1

2022/C 241/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10771 – PLD / NBIM / UNIPART GROUP CAR PARK) ( 1 )

2

2022/C 241/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST) ( 1 )

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 241/04

Euro maiņas kurss — 2022. gada 22. jūnijs

4

2022/C 241/05

Euro maiņas kurss — 2022. gada 23. jūnijs

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2022/C 241/06

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums

6

2022/C 241/07

Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 16. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi ( 1 )

12

2022/C 241/08

Elektroniskās identifikācijas shēmas, par kurām paziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 9. panta 1. punktu

13

2022/C 241/09

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1 )

20


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2022/C 241/10

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

21

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2022/C 241/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10687 — D’IETEREN / PHE) ( 1 )

23

2022/C 241/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10618 – WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

25

2022/C 241/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10672 - VISTA / ELLIOTT / CITRIX SYSTEMS / TIBCO) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

27

2022/C 241/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10391 – RTL GROUP / TALPA NETWORK) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

29

2022/C 241/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10754 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / PREFERE RESINS) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

30

2022/C 241/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10750 – Kärcher / Woco / Wairify) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

32


 

Labojumi

 

Labojums projektā – Padomes secinājumi par ilgtspējīga publiskā iepirkuma attīstību ( OV C 236, 20.6.2022. )

34


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top