EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 64, 2022. gada 7. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 64

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 7. februāris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2022/C 64/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2022/C 64/02

Lieta C-375/20: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 13. oktobra rīkojums (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA – Sucursal em Portugal, iepriekš Liberty Seguros SA/DR (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana – Direktīva 2009/103/EK – Apdrošināšanas līgums, kas noslēgts, balstoties uz nepatiesiem apgalvojumiem – Pasažieru un kravu starptautiskie pārvadājumi, nesaņemot atļauju – Apdrošināšanas līguma spēkā neesamība – Iespēja uz to atsaukties attiecībā pret cietušajām trešajām personām un struktūru, kurai jānodrošina kompensācijas cietušajiem)

2

2022/C 64/03

Lieta C-583/20: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 21. oktobra rīkojums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 273. pants – Krāpšanas apkarošana – Pienākums iesniegt preču pārvadājuma deklarāciju – Elektroniskā kravu autopārvadājumu monitoringa sistēma – Sankciju sistēma, kas ir piemērojama riskantiem nodokļa maksātājiem – Samērīgums)

3

2022/C 64/04

Lieta C-691/20: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 22. oktobra rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – B/O, P, OP, G, N (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības tiesības – Principi – LESD 18. pants – Vienlīdzīga attieksme – Diskriminācija pilsonības dēļ – Aizliegums – LESD 49. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Grupā ietilpstošu uzņēmumu solidāra atbildība par prasījumiem, kas izriet no darba līguma, ko noslēdzis viens no šiem uzņēmumiem – Ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem veikta citā dalībvalstī reģistrētu uzņēmumu izslēgšana)

3

2022/C 64/05

Lieta C-87/21: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 14. oktobra rīkojums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – NSV, NM/BT (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Patērētāju aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Piemērošanas joma – 1. panta 2. punkts – Līguma noteikumi, kas atspoguļo obligātas tiesību vai reglamentējošas normas – Kredītlīgumi ārvalsts valūtā – Noteikumi par valūtas maiņas kursa risku, kuros pārņemta papildinoša rakstura tiesību norma – Aizdevējas banku iestādes informēšanas pienākuma apgalvotā neizpilde – Labticības prasība – Valsts tiesas prioritāri veicama pārbaude atbilstoši Direktīvas 93/13 1. panta 2. punktam)

4

2022/C 64/06

Lieta C-316/21: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 6. oktobra rīkojums (Raad van State – Beļģija – lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Direktīva 2014/24/ES – Procesa gaita – Dalībnieku atlase un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana – 63. pants – Pretendents, kurš nolūkā izpildīt līgumslēdzējas iestādes prasības paļaujas uz cita uzņēmuma spējām – Gadījums, kad uzņēmums, uz kura spējām pretendents grasās paļauties, neatbilst nosacījumiem par tehniskajām un profesionālajām spējām – Pienākums ļaut minētajam pretendentam šo uzņēmumu aizstāt – Samērīguma princips)

5

2022/C 64/07

Lieta C-193/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 25. martā RY iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 13. janvāra spriedumu lietā T-824/19 RY/Komisija

5

2022/C 64/08

Lieta C-382/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 23. jūnijā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 14. aprīļa spriedumu lietā T-579/19 The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

6

2022/C 64/09

Lieta C-387/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 23. jūnijāAsolo LTD un WeMO Brands BV iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2021. gada 28. aprīļa spriedumu lietā T-509/19 Asolo/EUIPO

7

2022/C 64/10

Lieta C-473/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 2. augustāFranz Schröder GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 2. jūnija spriedumu lietā T-854/19 Franz Schröder/EUIPO

7

2022/C 64/11

Lieta C-474/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 2. augustāFranz Schröder GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 2. jūnija spriedumu lietā T-855/19 Franz Schröder/EUIPO

7

2022/C 64/12

Lieta C-475/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 2. augustāFranz Schröder GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 2. jūnija spriedumu lietā T-856/19 Franz Schröder/EUIPO

8

2022/C 64/13

Lieta C-520/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 24. augustā iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polija) – A.S./Bankowi M. SA

8

2022/C 64/14

Lieta C-523/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 24. augustāInnovative Cosmetic Concepts LLC iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-196/20 Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (“INCOCO”)

9

2022/C 64/15

Lieta C-537/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 25. augustāPL iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2021. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-586/19 PL/Komisija

9

2022/C 64/16

Lieta C-582/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 17. septembrī iesniedza Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Polija) – FY/Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Lieta C-589/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 23. septembrīAbitron Germany GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 14. jūlija spriedumu lietā T-75/20 Abitron Germany GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

11

2022/C 64/18

Lieta C-619/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 1. oktobrīCora iesniedza par Vispārējās tiesas (sestās palātas) 2021. gada 20. jūlija rīkojumu lietā T-500/19 Coravin/EUIPO – Cora (“CORAVIN”)

11

2022/C 64/19

Lieta C-632/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 14. oktobrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Spānija) – JF un NS/Diamond Resorts Europe Limited (filiāle Spānijā), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. un Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Lieta C-635/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 15. oktobrī iesniedza Finanzgericht Bremen (Vācija) – LB GmbH/Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Lieta C-640/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 19. oktobrī iesniedza Tribunalul Cluj (Rumānija) – SC Zes Zollner Electronic SRL/Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Lieta C-654/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – LM/KP

14

2022/C 64/23

Lieta C-664/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 5. novembrī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG/Slovēnijas Republika

14

2022/C 64/24

Lieta C-669/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. novembrī iesniedza Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugāle) – Gencoal S.A./Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Lieta C-670/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. novembrī iesniedza Finanzgericht Köln (Vācija) – BA/Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Lieta C-687/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. novembrī iesniedza Amtsgericht Hagen (Vācija) – BL/Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Lieta C-689/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. novembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – X/Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Lieta C-691/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 18. novembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA

18

2022/C 64/29

Lieta C-702/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 19. novembrīLaboratoire Pareva iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2021. gada 15. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-337/18 un T-347/18 Laboratoire Pareva un Biotech3D/Komisija

18

2022/C 64/30

Lieta C-705/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 23. novembrī iesniedza Győri Ítélőtábla (Ungārija) – MJ/AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Lieta C-707/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 24. novembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Recamier SA/BR

20

2022/C 64/32

Lieta C-711/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. novembrī iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – XXX/État belge, ko pārstāv Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/33

Lieta C-712/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. novembrī iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – XXX/État belge, ko pārstāv le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/34

Lieta C-719/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 25. novembrīFrédéric Jouvin iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2021. gada 26. aprīļa rīkojumu lietā T-472/20 un T-472/20 JA II Jouvin/Komisija

22

2022/C 64/35

Lieta C-726/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 30. novembrī iesniedza Županijski sud u Puli-Pola (Horvātija) – krimināltiesvedība pret GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. u likvidaciji.

23

2022/C 64/36

Lieta C-742/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 30. novembrī iesniedza Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jean Derosière, Fabien Hagneré u.c. par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 15. septembra spriedumu T-777/19 CAPA u.c./Komisija

24

2022/C 64/37

Lieta C-757/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 9. decembrīNichicon Corporation iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 29. septembra spriedumu lietā T-342/18 Nichicon Corporation/Komisija

25

2022/C 64/38

Lieta C-759/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 10. decembrīNippon Chemi-Con Corporation iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 29. septembra spriedumu lietā T-363/18 Nippon Chemi-Con Corporation/Komisija

26

2022/C 64/39

Lieta C-366/19: Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 26. oktobra rīkojums (Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “BOSOLAR” EOOD/CHEZ ELEKTRO BULGARIAAD, piedaloties:NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIAEAD

28

2022/C 64/40

Lieta C-136/21: Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 26. oktobra rīkojums (Tribunal Constitucional (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Vispārējā tiesa

2022/C 64/41

Lieta T-751/21: Prasība, kas celta 2021. gada 26. novembrī – EMS Electro Medical Systems/EUIPO (“AIRFLOW”)

29

2022/C 64/42

Lieta T-762/21: Prasība, kas celta 2021. gada 8. decembrī – C&C IP UK/EUIPO – Tipico Group (“t”)

29

2022/C 64/43

Lieta T-766/21: Prasība, kas celta 2021. gada 9. decembrī – Daw/EUIPO – Sapa Building Systems (“alpina”)

30

2022/C 64/44

Lieta T-776/21: Prasība, kas celta 2021. gada 14. decembrī – Gameageventures/EUIPO (“GAME TOURNAMENTS”)

31


LV

 

Top