EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:463:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 463, 2021. gada 16. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 463

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 16. novembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 463/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10141 – SANACORP PHARMAHANDEL / LEOPOLD FIEBIG AND GERDA NÜCKEL) ( 1 )

1

2021/C 463/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10097 – AMD / XILINX) ( 1 )

2

2021/C 463/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10490 – BAIN CAPITAL / CTI / BBG HOLDING) ( 1 )

3

2021/C 463/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10184 – CHANNEL 5 / BBC / ITV / CHANNEL 4 / DIGITAL UK) ( 1 )

4

2021/C 463/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10479 – TELENET / WILLEMEN GROEP / LIVIT) ( 1 )

5

2021/C 463/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10466 – GOLDMAN SACHS / ENEOS / NIPPO) ( 1 )

6


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2021/C 463/07

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/1984, un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/1983, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

7

2021/C 463/08

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

9

 

Eiropas Komisija

2021/C 463/09

Euro maiņas kurss — 2021. gada 15. novembris

10

2021/C 463/10

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

11

2021/C 463/11

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

12

2021/C 463/12

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

13

2021/C 463/13

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

14

2021/C 463/14

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

15

2021/C 463/15

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

16

2021/C 463/16

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

17

2021/C 463/17

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

18


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2021/C 463/18

LĒMUMA PAR BANKROTU UN MAKSĀTNESPĒJAS PASLUDINĀŠANAS BŪTISKO DAĻU ATKLĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO [ČEHOSLOVĀKIJAS KREDĪTBIEDRĪBA] AKTĪVIEM (LIKVIDĀCIJAS PROCESĀ)

19

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 463/19

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10503 – SK Capital Partners / Seqens) ( 1 )

22

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2021/C 463/20

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

24


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top