EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:459:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 459, 2021. gada 12. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 459

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 12. novembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2021/C 459/01

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

1

2021/C 459/02

Biorūpniecības kopuzņēmums — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

2

2021/C 459/03

BEREC atbalsta aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

3

2021/C 459/04

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

4

2021/C 459/05

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

5

2021/C 459/06

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

6

2021/C 459/07

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

7

2021/C 459/08

Kopienas Augu šķirņu birojs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

8

2021/C 459/09

Kopuzņēmums Clean Sky 2 — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

9

2021/C 459/10

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

10

2021/C 459/11

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

11

2021/C 459/12

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

12

2021/C 459/13

Eiropas Banku iestāde — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

13

2021/C 459/14

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

14

2021/C 459/15

Eiropas Ķimikāliju aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

15

2021/C 459/16

Kopuzņēmums ECSEL — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

16

2021/C 459/17

Eiropas Aizsardzības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

17

2021/C 459/18

Eiropas Vides aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

18

2021/C 459/19

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

19

2021/C 459/20

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

20

2021/C 459/21

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

21

2021/C 459/22

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

22

2021/C 459/23

Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

23

2021/C 459/24

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

24

2021/C 459/25

Eiropas Zāļu aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

25

2021/C 459/26

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

26

2021/C 459/27

Eiropas Jūras drošības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

27

2021/C 459/28

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

28

2021/C 459/29

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

29

2021/C 459/30

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

30

2021/C 459/31

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

31

2021/C 459/32

Eiropas Izglītības fonds — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

32

2021/C 459/33

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

33

2021/C 459/34

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

34

2021/C 459/35

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

35

2021/C 459/36

Euratom Apgādes aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

36

2021/C 459/37

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

37

2021/C 459/38

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

38

2021/C 459/39

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

39

2021/C 459/40

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

40

2021/C 459/41

Kopuzņēmums Fusion for Energy — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

41

2021/C 459/42

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

42

2021/C 459/43

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

43

2021/C 459/44

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

44

2021/C 459/45

Eiropas GNSS aģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

45

2021/C 459/46

Kopuzņēmums IMI 2 — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

46

2021/C 459/47

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

47

2021/C 459/48

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

48

2021/C 459/49

Kopuzņēmums Shift2Rail — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

49

2021/C 459/50

Kopuzņēmums SESAR — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

50

2021/C 459/51

Vienotā noregulējuma valde — 2020. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

51


LV

 

Top