EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:458:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 458, 2021. gada 12. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 458

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 12. novembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 458/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO) ( 1 )

1

2021/C 458/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2021/C 458/03

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/1894, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1966, un Padomes Regulā (ES) 2019/1890, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/1960

3

2021/C 458/04

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/1894 un Padomes Regulā (ES) 2019/1890 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā

5

2021/C 458/05

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1965, un Padomes Regulā (ES) 2017/2063, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/1959, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

7

2021/C 458/06

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074 un Padomes Regulā (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

8

2021/C 458/07

Šī informācija ir paredzēta turpmāk minēto ievērībai – ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANISATION (ANO), BABBAR KHALSA, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES, tostarp New People’s Army (NPA), DIRECTORATE FOR INTERNAL SECURITY OF THE IRANIAN MINISTRY FOR INTELLIGENCE AND SECURITY, HIZBALLAH militārais spārns, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (“National Liberation Army”), PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD (PIJ), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND, “DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI” – “DHKP/C”, SENDERO LUMINOSO – “SL” (“Shining Path”) un “TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN” – “TAK” personām un grupām, kas iekļautas to personu, grupu un vienību sarakstā, uz ko attiecas 2., 3. un 4. pants Padomes Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (sk. Padomes Lēmuma (KĀDP) 2021/1192 un Padomes Īstenošanas regulas (ES) 2021/1188 pielikumus)

10

 

Eiropas Komisija

2021/C 458/08

Euro maiņas kurss — 2021. gada 11. novembris

12

2021/C 458/09

Atzinums ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2021. gada 5. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu AT.40178 – Automobiļu emisijas – Sanāksme audiokonferences formātā ar “Skype for Business” starpniecību – Ziņotāja dalībvalsts: Zviedrija ( 1 )

13

2021/C 458/10

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – AT.40178 – automobiļu emisijas ( 1 )

14

2021/C 458/11

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2021. gada 8. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.40178 – Automobiļu emisijas) (Izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 4955 final)  ( 1 )

16

 

Revīzijas palāta

2021/C 458/12

Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2020. finanšu gadu

20

2021/C 458/13

Pārskats par ES budžeta sniegumu – stāvoklis 2020. gada beigās

21


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 458/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10455 – CVC/PANZANI) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

22

2021/C 458/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10505 – CKA / CKI / UKPN) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

24


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top