EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:421:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 421, 2021. gada 18. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 421

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 18. oktobris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 421/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10070 – EUROFIBER/PROXIMUS/JV) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2021/C 421/02

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/1894, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1657, un Padomes Regulā (ES) 2019/1890, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1655

2

 

Eiropas Komisija

2021/C 421/03

Euro maiņas kurss — 2021. gada 15. oktobris

3


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 421/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju – Lieta M.10478 – CPP INVESTMENTSBC PARTNERSCERAMTEC – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

4

2021/C 421/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10479 – TelenetWillemen GroepLivit – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

6

2021/C 421/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10459 – CVCSTOCK SPIRITS GROUP ( 1 )

7

2021/C 421/07

Paziņojums uzņēmējiem – Jaunākā posma pieprasījumi par autonomo kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanas apturēšanu dažiem rūpniecības un lauksaimniecības izstrādājumiem

8

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2021/C 421/08

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

9

2021/C 421/09

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

15


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top