EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:418:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 418, 2021. gada 15. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 418

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 15. oktobris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 418/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10462 – H&F/ZOOPLUS) ( 1 )

1

2021/C 418/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10427 – KKR/Telefónica/InfraCo) ( 1 )

2

2021/C 418/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10375 – ARCELORMITTAL/CONDESA TUBOS) ( 1 )

3

 

Eiropas Centrālā banka

2021/C 418/04

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAZIŅOJUMS, AR KO ATSAUC PAZIŅOJUMU PAR SANKCIJU PIEMĒROŠANU OBLIGĀTO REZERVJU TURĒŠANAS PIENĀKUMA NEIZPILDES GADĪJUMĀ

4


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 418/05

Euro maiņas kurss — 2021. gada 14. oktobris

5

2021/C 418/06

Atzinums, ko sniegusi aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja tās 2021. gada 19. maija sanāksmē par pagaidu lēmuma projektu attiecībā uz lietu AT.40324 – Eiropas valstu obligācijas ( 1 )

6

2021/C 418/07

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.40324 – Eiropas valstu obligācijas ( 1 )

7

2021/C 418/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2021. gada 20. maijs) par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.40324 — Eiropas valstu obligācijas) (izziņots ar dokumenta numuru C(2021)3489)  ( 1 )

11

2021/C 418/09

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa Padomdevēja komiteja 2021. gada 26. aprīļa sanāksmē par provizorisko aizlieguma lēmuma projektu lietā AT.40346 – SSA – Sanāksme audiokonferences formātā ar “Skype for Business” starpniecību – Ziņotāja dalībvalsts: Igaunija ( 1 )

15

2021/C 418/10

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums Lieta AT.40346 – SSA obligācijas ( 1 )

16

2021/C 418/11

Kopsavilkums Komisijas lēmumam (2021. gada 28. aprīlis) par lietas izskatīšanu saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.40346 – SSA Bonds) (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 2871)  ( 1 )

19

2021/C 418/12

Komisijas paziņojums par piemērošanu attiecībā uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem vai izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp šīs konvencijas Līgumslēdzējām pusēm

24


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 418/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10460 – DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

33

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2021/C 418/14

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

35

2021/C 418/15

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

44


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top