EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:300:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 300, 2021. gada 27. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 300

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 27. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Reģionu komiteja

 

Interactio – neklātienes sanāksme – RK 144. plenārsesija, 5.5.2021.–7.5.2021.

2021/C 300/01

Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija “Konference par Eiropas nākotni”

1

2021/C 300/02

Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija par brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) un par vakcīnu ražošanas jaudas palielināšanu

4

 

ATZINUMI

 

Reģionu komiteja

 

Interactio – neklātienes sanāksme – RK 144. plenārsesija, 5.5.2021.–7.5.2021.

2021/C 300/03

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana no vietējās un reģionālās perspektīvas”

7

2021/C 300/04

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Paplašināšanās tiesību aktu kopums 2020”

13

2021/C 300/05

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Savienība, kurā valda līdztiesība: ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020.–2025. gadam”

19

2021/C 300/06

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija”

24

2021/C 300/07

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Drošība un ilgtspēja ķīmisko vielu jomā: Eiropas pilsētās un reģionos veidot no toksiskām vielām brīvu vidi”

29

2021/C 300/08

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Vietējo un reģionālo pašvaldību devums jūras vides aizsardzībā”

36

2021/C 300/09

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Reģionu un pilsētu pieredze un atziņas Covid-19 krīzes laikā”

43

2021/C 300/10

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas veselības savienība: ES noturības pastiprināšana”

53

2021/C 300/11

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija”

58

2021/C 300/12

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.–2027. gadam”

65

2021/C 300/13

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas plašsaziņas līdzekļi digitālajā desmitgadē: Rīcības plāns”

69


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Reģionu komiteja

 

Interactio – neklātienes sanāksme – RK 144. plenārsesija, 5.5.2021.–7.5.2021.

2021/C 300/14

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Pārrobežu veselības apdraudējumi un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra pilnvaras”

76

2021/C 300/15

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas Zāļu stratēģija un tiesību akta priekšlikums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) pilnvaru maiņu”

87


LV

 

Top