EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 058, 2021. gada 18. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 58

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 18. februāris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 58/01

Komisijas paziņojums – Tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu

1

2021/C 58/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 58/03

Euro maiņas kurss — 2021. gada 17. februāris

32

2021/C 58/04

Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai – Vidējās izmaksas par pabalstiem natūrā

33

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2021/C 58/05

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums

35

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2021/C 58/06

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

50

2021/C 58/07

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

51

2021/C 58/08

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

52

2021/C 58/09

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

53

2021/C 58/10

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

54

2021/C 58/11

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

55

2021/C 58/12

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

56


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2021/C 58/13

Paziņojums par atklātu konkursu

57

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2021/C 58/14

Borgarting apelācijas tiesas (Borgarting Lagmannsrett) lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu kriminālprocesā pret P (Lieta E-15/20)

58

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 58/15

Paziņojums par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kalcija silicīda importu

60

2021/C 58/16

Paziņojums par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz Korejas Republikas izcelsmes īpaši augstas absorbcijas polimēru importu

73

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 58/17

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

84

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2021/C 58/18

Vienotais dokuments, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 94. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un atsauce uz produkta specifikācijas publikāciju attiecībā uz nosaukumu vīna nozarē: vienotā dokumenta un atsauces publicēšana

86


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top