EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:417:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 417, 2020. gada 2. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 417

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 2. decembris


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Padome

2020/C 417/01

Padomes Ieteikums (2020. gada 24. novembris) par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 417/02

Komisijas Paziņojums par dažu pārskatītā banku noregulējuma režīma tiesību normu interpretāciju, atbildot uz dalībvalstu iestāžu jautājumiem (otrais Komisijas paziņojums)

17

2020/C 417/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9787 — Česká Spořitelna/Československá Obchodní Banka/Komerční Banka/JV) ( 1 )

51


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 417/04

Euro maiņas kurss 2020. gada 1. decembris

52

2020/C 417/05

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

53

2020/C 417/06

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

54


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 417/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

55

2020/C 417/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9977 — EPGC/Metro) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

57

2020/C 417/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö) ( 1 )

58

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2020/C 417/10

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 17. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89

59


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top