EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:366:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 366, 2020. gada 30. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 366

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 30. oktobris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 366/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9927 — MVM/iCR) ( 1 )

1

2020/C 366/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) ( 1 )

2

2020/C 366/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) ( 1 )

3


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

2020/C 366/04

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2020. gada 18. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011 (CON/2020/20)

4


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2020/C 366/05

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1763 , ko groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1585, un Padomes Regulā (ES) 2015/1755, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1578, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

8

2020/C 366/06

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1763 un Padomes Regulā (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

10

 

Eiropas Komisija

2020/C 366/07

Euro maiņas kurss — 2020. gada 29. oktobris

11


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 366/08

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

12

2020/C 366/09

Paziņojums par termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kālija acesulfāma (ace-K) importam

13

2020/C 366/10

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

24

2020/C 366/11

Paziņojums par tādu antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR), Japānas, Korejas Republikas, Krievijas Federācijas un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) izcelsmes orientēta grauda struktūras elektrotehniskā silīcijtērauda plakanu velmējumu importam

25

2020/C 366/12

Paziņojums par tarifa kvotu līmeņa pielāgošanu atbilstīgi aizsardzības pasākumiem attiecībā uz konkrētiem tērauda ražojumiem pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības no 2021. gada 1. janvāra

36

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 366/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

53


 

Labojumi

 

Labojums kompetento iestāžu sarakstā, kas minēts 7. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīvā (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem ( OV C 194, 6.6.2018. )

55


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top