EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:322:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 322, 2020. gada 30. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 322

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 30. septembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 322/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9906 – KKR / HPS / Monleasing Holdco) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 322/02

Euro maiņas kurss — 2020. gada 29. septembris

2

2020/C 322/03

Komisijas paziņojums par piemērošanu attiecībā uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem vai izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp šīs konvencijas Līgumslēdzējām pusēm

3

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2020/C 322/04

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Eiropas Datu stratēģiju (Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

11

2020/C 322/05

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Eiropas Komisijas rīcības plānu visaptverošai Savienības politikai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

14


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 322/06

Paziņojums par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz Indijas un Indonēzijas izcelsmes plakaniem nerūsējošā tērauda velmējumiem

17

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 322/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9966 – EQT/Colisée) ( 1 )

28

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2020/C 322/08

Apstiprināšanas pieteikuma publikācija attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu

30

2020/C 322/09

Paziņojums par pieprasījumu sakarā ar Direktīvas 2014/25/ES 34. panta piemērojamību Līgumslēdzēja pieprasījums par īstenošanas aktu pieņemšanas termiņa pagarināšanu

44

2020/C 322/10

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (Šī publikācija aizstāj tekstu, kas publicēts OV C 203, 17.6.2020., 7. lpp. )

45

2020/C 322/11

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (Šī publikācija aizstāj tekstu, kas publicēts OV C 200, 15.6.2020., 15. lpp. )

49


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top