EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:191:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 191, 2020. gada 8. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 191

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 8. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2020/C 191/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2020/C 191/02

Lieta C-935/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. decembrī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polija) – Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2

2020/C 191/03

Lieta C-949/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. decembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

2

2020/C 191/04

Lieta C-19/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 16. janvārī iesniedza Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polija) – I.W., R.W./Bank BPH S.A.

3

2020/C 191/05

Lieta C-29/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Köln (Vācija) – Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

4

2020/C 191/06

Lieta C-45/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – E/Finanzamt N

4

2020/C 191/07

Lieta C-46/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Z/Finanzamt G

5

2020/C 191/08

Lieta C-48/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. janvārī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – UAB “P”/Dyrektori Izby Skarbowej w Białymstoku

6

2020/C 191/09

Lieta C-55/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 31. janvārī iesniedza Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polija) – Ministerstwo Sprawiedliwości/R.G.

6

2020/C 191/10

Lieta C-58/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. februārī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – K/Finanzamt Linz

8

2020/C 191/11

Lieta C-59/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. februārī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – DBKAG/Finanzamt Linz

8

2020/C 191/12

Lieta C-73/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. februārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – ZM, kas rīkojas kā Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH maksātnespējas procesa administrators /E. A. Frerichs

9

2020/C 191/13

Lieta C-103/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. februārī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

9

2020/C 191/14

Lieta C-129/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. martā iesniedza Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) – XI/Caisse pour l'avenir des enfants

10

 

Vispārējā tiesa

2020/C 191/15

Lieta T-546/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 2. aprīļa spriedums – Isigny – Sainte Mère/EUIPO (Zeltīta trauka ar noteikta veida vilni forma) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums – Zeltīta trauka ar noteikta veida vilni forma – Absolūts atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Atšķirtspējas neesamība)

12

2020/C 191/16

Lieta T-31/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 26. marta rīkojums – AF/FRA (Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus – Civildienests – Pagaidu darbinieki – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – AD 12 pakāpes administratora kā politiskā padomnieka pienākumi – Klasificēšana amata veidā “administrators” – 2014. gada Civildienesta noteikumi – Tiesību tikt paaugstinātam augstākā pakāpē neesamība – 2017. gada pārklasificēšana – Atteikums izvērtēt prasītāja pārklasificēšanu AD 13 pakāpē – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

12

2020/C 191/17

Lieta T-60/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 9. marta rīkojums – Kipra/EUIPO – Filotas Bellas & Yios (“Halloumi Vermion”) (Eiropas Savienības preču zīme – Preču zīmes, ar kuru ir pamatots pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu, atcelšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

13

2020/C 191/18

Lieta T-155/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 31. marta rīkojums – AP/EIF (Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus – Civildienests – EIF personāls – Darbinieka paziņojums par atkāpšanos no amata personisku iemeslu dēļ – Atvaļinājums saistībā ar smagu slimību, kas aizsākusies pirms darbinieka izvēlētā darba līguma beigu datuma – Lūgums atsaukt atkāpšanos no amata pēc darbinieka izvēlētā darba līguma beigu datuma – EIF atteikums pieņemt atkāpšanās no amata atsaukšanu ar atpakaļejošu spēku – Darba līguma beigu datuma pārcelšana slimības atvaļinājuma dēļ – EIF Personāla reglamenta 33. panta piemērojamība – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota)

14

2020/C 191/19

Lieta T-280/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 23. marta rīkojums – Highgate Capital Management/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Valsts atbalsts – Sūdzība – Nepārsūdzams akts – Nepieņemamība)

14

2020/C 191/20

Lieta T-326/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 2. aprīļa rīkojums – Gerber/Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Savienības muitas teritorija – Regula (ES) 2019/474 – Direktīva (ES) 2019/475 – Campione d’Italia pašvaldības un Lugāno ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana – Individuāla skāruma neesamība – Nepieņemamība)

15

2020/C 191/21

Lieta T-499/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 31. marta rīkojums – ZU/EĀDD (Prasība atcelt tiesību aktu – Civildienests – Ierēdņi – Slimības atvaļinājums – Medicīniskā dienesta negatīvs atzinums – Grozījumi personāla vadības informātikas sistēmā – Nepārsūdzami tiesību akti – Akti, kas nav nelabvēlīgi – Kļūdas pirmstiesas procedūrā – Priekšlaicīga prasība – Nepieņemamība)

16

2020/C 191/22

Lieta T-505/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 31. marta rīkojums – Merly/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu – Civildienests – Akreditēts deputāta palīgs – Īpašais atvaļinājums saistībā ar bērnu, kurus iznēsājusi surogātmāte, piedzimšanu – Atbilde uz informācijas pieprasījumu – Nelabvēlīga akta neesamība – Nepieņemamība)

17

2020/C 191/23

Lieta T-597/19 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 13. marta rīkojums – Helsingin kaupunki/Komisija (Pagaidu noregulējums – Valsts atbalsts – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Steidzamības neesamība)

17

2020/C 191/24

Lieta T-814/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 6. marta rīkojums – Nutravita/EUIPO – Pegaso (“nutravita Healthy Mind, Body & Soul.”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Iebildumu atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

18

2020/C 191/25

Lieta T-96/20: Prasība, kas celta 2020. gada 20. februārī – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (“Limbic® Types”)

18

2020/C 191/26

Lieta T-119/20: Prasība, kas celta 2020. gada 24. februārī – IN/EASME

19

2020/C 191/27

Lieta T-127/20: Prasība, kas celta 2020. gada 27. februārī – Francija/ECHA

20

2020/C 191/28

Lieta T-152/20: Prasība, kas celta 2020. gada 19. martā – BSH Hausgeräte/EUIPO (“Home Connect”)

21

2020/C 191/29

Lieta T-153/20: Prasība, kas celta 2020. gada 19. martā – Bachmann/EUIPO (“LIGHTYOGA”)

22

2020/C 191/30

Lieta T-157/20: Prasība, kas celta 2020. gada 19. martā – Bachmann/EUIPO (“LICHTYOGA”)

22

2020/C 191/31

Lieta T-158/20: Prasība, kas celta 2020. gada 20. martā – TrekStor/EUIPO – Yuneec Europe (“Breeze”)

23

2020/C 191/32

Lieta T-163/20: Prasība, kas celta 2020. gada 2. aprīlī – Isopix/Parlaments

24

2020/C 191/33

Lieta T-168/20: Prasība, kas celta 2020. gada 20. martā – Creaton South-East Europe/EUIPO – Henkel (“CREATHERM”)

25

2020/C 191/34

Lieta T-169/20: Prasība, kas celta 2020. gada 23. martā – Marina Yachting Brand Management Company/EUIPO – Industries Sportswear Company (“MARINA YACHTING”)

25

2020/C 191/35

Lieta T-170/20: Prasība, kas celta 2020. gada 18. martā – Rochefort/Parlaments

26

2020/C 191/36

Lieta T-171/20: Prasība, kas celta 2020. gada 18. martā – Rochefort/Parlaments

27

2020/C 191/37

Lieta T-172/20: Prasība, kas celta 2020. gada 18. martā – Rochefort/Parlaments

28

2020/C 191/38

Lieta T-173/20: Prasība, kas celta 2020. gada 23. martā – Henry Cotton’s Brand Management Company/EUIPO – Industries Sportswear Company (“Henry Cotton’s”)

28

2020/C 191/39

Lieta T-176/20: Prasība, kas celta 2020. gada 30. martā – Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (“COOL GIRL”)

29

2020/C 191/40

Lieta T-177/20: Prasība, kas celta 2020. gada 30. martā – Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (“Hispano Suiza”)

30

2020/C 191/41

Lieta T-178/20: Prasība, kas celta 2020. gada 6. aprīlī – Bavaria Weed/EUIPO (“BavariaWeed”)

30

2020/C 191/42

Lieta T-181/20: Prasība, kas celta 2020. gada 31. martā – Griba/CPVO (Stark Gugger)

31

2020/C 191/43

Lieta T-182/20: Prasība, kas celta 2020. gada 31. martā – Griba/CPVO (Gala Perathoner)

32

2020/C 191/44

Lieta T-183/20: Prasība, kas celta 2020. gada 7. aprīlī – Schneider/EUIPO – Raths (“Teslaplatte”)

32

2020/C 191/45

Lieta T-185/20: Prasība, kas celta 2020. gada 31. martā – Tikal Marine Systems/EUIPO – Ultra Safety Systems (“Tikal Tef-Gel”)

33

2020/C 191/46

Lieta T-186/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. aprīlī – Chatwal/EUIPO – Timehouse Capital (“THE TIME”)

34

2020/C 191/47

Lieta T-187/20: Prasība, kas celta 2020. gada 9. aprīlī – Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampas)

35

2020/C 191/48

Lieta T-189/20: Prasība, kas celta 2020. gada 6. aprīlī – Chiquita Brands/EUIPO – Fyffes International (“HOYA”)

35

2020/C 191/49

Lieta T-190/20: Prasība, kas celta 2020. gada 7. aprīlī – Almea/EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (“Almea”)

36

2020/C 191/50

Lieta T-192/20: Prasība, kas celta 2020. gada 9. aprīlī – Tikal Marine Systems/EUIPO – Ultra Safety Systems (“Ultra Tef-Gel”)

37

2020/C 191/51

Lieta T-201/20: Prasība, kas celta 2020. gada 6. aprīlī – Berebene/EUIPO – Consorzio vino Chianti Classico (“GHISU”)

38

2020/C 191/52

Lieta T-208/20: Prasība, kas celta 2020. gada 9. aprīlī – JH/Eiropols

38

2020/C 191/53

Lieta T-212/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. aprīlī – Gaz-System/ACER

39


LV

 

Top