EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:171:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 171, 2020. gada 19. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 171

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 19. maijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 171/01

Komisijas Paziņojums — Vadlīnijas par Savienības mēroga atkāpju pieņemšanu attiecībā uz medicīniskām ierīcēm saskaņā ar Regulas (ES) 2017/745 59. pantu

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 171/02

Euro maiņas kurss — 2020. gada 18. maijs

5

2020/C 171/03

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2020. gada 1. maija / 2020. gada 1. jūnija (Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2004 ( OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp. ))

6

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2020/C 171/04

Informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar 5. panta 2. punktu Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) izveide Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1082/2006 ( OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp. )

7


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 171/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9844 – Société Générale / Mitsubishi / JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

9

2020/C 171/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9839 – VGRD / Auto Wichert Assets) ( 1 )

11

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2020/C 171/07

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

12

2020/C 171/08

Grozītā vienotā dokumenta publikācija, ko pēc maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

22

2020/C 171/09

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

26

2020/C 171/10

Apstiprināšanas pieteikuma publikācija attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu

29


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top