EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 295, 2019. gada 2. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 2. septembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 295/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 295/02

Lieta C-651/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. jūlijā un 2019. gada 15. janvārī iesniedza Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Horvātija) — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

2

2019/C 295/03

Lieta C-800/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 19. decembrī Haskovo Chamber of Commerce and Industry iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-122/17 Devin/EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

Lieta C-170/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. februārī CheapFlights International Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 11. decembra spriedumu lietā T-565/17 CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Lieta C-196/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 27. februārī UC iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. decembra spriedumu lietā T-572/17 UC/Parlaments

3

2019/C 295/06

Lieta C-300/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spānija) — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Lieta C-359/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 5. maijā Meblo Trade d.o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 5. marta spriedumu lietā T-263/18 Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Lieta C-393/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. maijā iesniedza Apelativen sad — Plovdiv (Bulgārija) — kriminālprocess pret OM

5

2019/C 295/09

Lieta C-414/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. maijā iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) — E. M., M. S./Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Lieta C-480/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. jūnijā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Lieta C-484/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) — Lexel

7

2019/C 295/12

Lieta C-486/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) — Syyttäjä un Tulli

8

2019/C 295/13

Lieta C-500/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC un Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Lieta C-514/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Lieta C-515/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Lieta C-537/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. jūlijā — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

12

 

Vispārējā tiesa

2019/C 295/17

Lieta T-523/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Italmobiliare u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Nosacījumi atbrīvošanai no naudas soda — 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Pārdošanas apjoms — Naudas soda maksimālais apmērs — Administratīvā procesa ilgums — Saprātīgs termiņš — Maksātspēja)

13

2019/C 295/18

Lieta T-530/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Huhtamäki un Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Pierādījums par līdzdalību aizliegtā vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme)

14

2019/C 295/19

Lietas T-624/15, T-694/15 un T-704/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — European Food u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra (ICSID) pārraudzībā esošas šķīrējtiesas nolēmums — Zaudējumu Kompensācijas maksājums dažiem uzņēmējiem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Komisijas kompetence)

15

2019/C 295/20

Apvienotās lietas T-245/16 un T-286/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Yanukovych/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Padomes pienākums pārbaudīt, vai trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

16

2019/C 295/21

Lieta T-573/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. jūlija spriedums — PT/EIB (Civildienests — EIB personāls — Dienestu organizēšana — Atbrīvojums no dienesta — Piekļuve elektroniskajam pastam un informātikas pieslēgumiem — Pirmstiesas procedūra — Pieņemamība — Tiesiskā drošība — Tiesības tikt uzklausītam — Nevainīguma prezumpcija — OLAF gala ziņojums — Pienākums norādīt pamatojumu — Atbildība — Mantiskais kaitējums — Morālais kaitējums)

17

2019/C 295/22

Lieta T-741/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedums — Changmao Biochemical Engineering/Komisija (Dempings — Ķīnas izcelsmes aspartāma imports — Atteikums uzskatīt par tirgus ekonomiku — Galīgā antidempinga maksājuma noteikšana — Regulas (EK) Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkta otrais ievilkums — Regulas Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts — Regulas 2016/1036 2. panta 10. punkts — Regulas 2016/1036 3. panta 2. un 6. punkts — Regulas 2016/1036 6. panta 7. punkts — Grāmatvedības dokumentu neatbilstība — Starptautisko grāmatvedības standartu neievērošana — Savienības ražošanas nozares datu izmantošana — Pielāgošanas pieteikums — Pierādīšanas pienākums — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips — Tiesiskā paļāvība)

18

2019/C 295/23

Lieta T-838/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — BP/FRA (Ārpuslīgumiskā atbildība — Piekļuve dokumentiem — Daļējs piekļuves atteikums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Regula (EK) Nr. 1049/2001 un Regula (EK) Nr. 45/2001 — Personas datu aizsardzība — Morālais kaitējums — Mantiskais kaitējums — Cēloņsakarība)

18

2019/C 295/24

Lieta T-888/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — BP/FRA (Civildienests — Līgumdarbinieki — FRA — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Lēmums nepagarināt darba līgumu — Jauns lēmums, kas pieņemts pēc tam, kad Vispārējā tiesa to atcēlusi — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Atbildība)

19

2019/C 295/25

Lieta T-185/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — PlasticsEurope/ECHA (REACH — Vielu, kas ar laiku ir iekļaujamas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā, saraksta izstrāde — Bisfenola A kā reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas iekļaušana šajā sarakstā — Regulas Nr. 1907/2006 57. un 59. pants)

20

2019/C 295/26

Lieta T-474/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedums — Portugāle/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Portugāles izdevumi — Novēloti maksājumi — Maksimālo apjomu pārsniegumi — Regulas (EK) Nr. 885/2006 11. pants — Divkārša finanšu korekcija — Samērīgums — Samaksas termiņi)

21

2019/C 295/27

Lieta T-578/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 20. jūnija spriedums — a&o hostel and hotel Berlin/Komisija (Valsts atbalsts — Darbības atbalsts — Jauniešu viesmītne Berlīnē — Publiskā nekustamā īpašuma izmantošana bez īres maksas samaksas — Lēmums, ar kuru iespējamais atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts — Nopietnas grūtības)

21

2019/C 295/28

Lieta T-598/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. jūlija spriedums — Itālija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Itālijas izdevumi — Kavēšanās un nolaidība, kurās ir vainojamas dalībvalsts iestādes — Dalībvalsts atbildība par neatgūšanas finansiālajām sekām — Finanšu korekcijas — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. un 32. pants — Regulas (EK) Nr. 907/2014 12. pants — Saprātīgs termiņš)

22

2019/C 295/29

Lieta T-602/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. jūlija spriedums — Spānija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Spānijas izdevumi — Galvenās kontroles — Ražotāju organizāciju atzīšanas kritēriji — Darbības programmu apstiprināšana — Investīciju pārnešana vienas un tās pašas darbības programmas ietvaros — Tiesiskā paļāvība)

23

2019/C 295/30

Lieta T-617/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedums — Vialto Consulting/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Pirmspievienošanās palīdzības instruments — Trešā valsts — Valsts publisks līgums — Decentralizēta vadība — Valsts iestādes lēmums — OLAF izmeklēšanas — Morālais kaitējums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Regulas (EK) Nr. 2185/96 7. panta 1. punkts — Labas pārvaldības princips — Tiesiskā paļāvība — Samērīgums — Tiesības tikt uzklausītam)

24

2019/C 295/31

Lieta T-828/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — Quadri di Cardano/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Civildienesta noteikumu 85. panta pirmā daļa — Maksājuma nepamatotības acīmredzamība)

24

2019/C 295/32

Lieta T-64/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedums — Alfamicro/Komisija (Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Lēmums, kas ir izpildes rīkojums — No dotāciju nolīguma izrietoša parāda atgūšana — LESD 299. pants — Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 — Regulas Nr. 966/2012 135. pants — Revīzijas secinājumu ekstrapolācija — Pienākums norādīt pamatojumu)

25

2019/C 295/33

Lieta T-135/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija spriedums — Szegedi/Parlaments (Institucionālās tiesības — Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Ceļa izdevumi — Parlamentārās palīdzības izdevumi — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Tiesības uz aizstāvību — Pierādījumu paziņošana — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda faktos — Samērīgums)

26

2019/C 295/34

Lieta T-253/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. jūlija spriedums — VY/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Vidējā līmeņa vadītāja amats — Kandidatūras noraidīšana — Paziņojums par vakanci — Atlases procedūra — Pienākums norādīt pamatojumu — Vīriešu un sieviešu vienlīdzība)

27

2019/C 295/35

Lieta T-284/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Arbuzov/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

27

2019/C 295/36

Lieta T-305/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Klyuyev/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

28

2019/C 295/37

Lieta T-601/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Wewi Mobile/EUIPO (“Fi Network”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Fi Network” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

29

2019/C 295/38

Lieta T-103/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Flabeg Deutschland/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

30

2019/C 295/39

Lieta T-108/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Bundesverband Glasindustrie u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2019/C 295/40

Lieta T-109/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Saint-Gobain Isover G+H u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2019/C 295/41

Lieta T-294/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — ArcelorMittal Hochfeld/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2019/C 295/42

Lieta T-319/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Deutsche Edelstahlwerke/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

33

2019/C 295/43

Lieta T-576/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — VIK/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2019/C 295/44

Lieta T-605/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Wirtschaftsvereinigung Stahl u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2019/C 295/45

Lieta T-737/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

35

2019/C 295/46

Lieta T-738/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Aurubis u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

36

2019/C 295/47

Lieta T-743/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Vinnolit/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

37

2019/C 295/48

Lieta T-317/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. jūnija rīkojums — Fugro/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Satelītnavigācijas programma “Galileo” — Tehniskās un ekspluatācijas specifikācijas — Tieša skāruma neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

37

2019/C 295/49

Lieta T-1/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — CJ/Eiropas Savienības Tiesa (Institucionālās tiesības — Internetā sabiedrībai pieejami dokumenti, kuri attiecas uz Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā pabeigtām lietām — Ex post pieteikums par anonimitāti — Pieteikuma neizskatīšana Eiropas Savienības Tiesā — Prasība sakarā ar bezdarbību — Nostājas formulēšana tiesvedības laikā — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

38

2019/C 295/50

Lieta T-411/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Lombardo/Parlaments

39

2019/C 295/51

Lieta T-412/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Contu/Parlaments

40

2019/C 295/52

Lieta T-413/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Dupuis/Parlaments

40

2019/C 295/53

Lieta T-414/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Frittelli/Parlaments

41

2019/C 295/54

Lieta T-415/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Laroni/Parlaments

42

2019/C 295/55

Lieta T-416/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Filippi/Parlaments

43

2019/C 295/56

Lieta T-417/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Viola/Parlaments

43

2019/C 295/57

Lieta T-418/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Mussa/Parlaments

44

2019/C 295/58

Lieta T-419/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Colajanni/Parlaments

45

2019/C 295/59

Lieta T-420/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Nobilia/Parlaments

46

2019/C 295/60

Lieta T-421/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Segre/Parlaments

46

2019/C 295/61

Lieta T-422/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — De Luca/Parlaments

47

2019/C 295/62

Lieta T-423/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Martelli/Parlaments

48

2019/C 295/63

Lieta T-424/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Sbarbati/Parlaments

49

2019/C 295/64

Lieta T-425/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Ventre/Parlaments

49

2019/C 295/65

Lieta T-426/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Musoni/Parlaments

50

2019/C 295/66

Lieta T-427/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Frantova/Parlaments

51

2019/C 295/67

Lieta T-428/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Rigo/Parlaments

52

2019/C 295/68

Lieta T-429/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Iacono/Parlaments

52

2019/C 295/69

Lieta T-430/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Bonsignore/Parlaments

53

2019/C 295/70

Lieta T-431/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Azzolini/Parlaments

54

2019/C 295/71

Lieta T-432/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Gawronski/Parlaments

55

2019/C 295/72

Lieta T-433/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Speciale/Parlaments

55

2019/C 295/73

Lieta T-434/19: Prasība, kas celta 2019. gada 25. jūnijā — Rosca/Komisija

56

2019/C 295/74

Lieta T-435/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Caligaris/Parlaments

57

2019/C 295/75

Lieta T-436/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Aita/Parlaments

58

2019/C 295/76

Lieta T-437/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Melandri/Parlaments

58

2019/C 295/77

Lieta T-438/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Novelli/Parlaments

59

2019/C 295/78

Lieta T-439/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Mantovani/Parlaments

60

2019/C 295/79

Lieta T-440/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā – Mattina/Parlaments

61

2019/C 295/80

Lieta T-441/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — La Russa/Parlaments

61

2019/C 295/81

Lieta T-442/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Carollo/Parlaments

62

2019/C 295/82

Lieta T-443/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Arroni/Parlaments

63

2019/C 295/83

Lieta T-444/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Locatelli/Parlaments

64

2019/C 295/84

Lieta T-445/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Chiesa/Parlaments

64

2019/C 295/85

Lieta T-446/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Castellina/Parlaments

65

2019/C 295/86

Lieta T-448/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Costanzo/Parlaments

66

2019/C 295/87

Lieta T-449/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Dell’Alba/Parlaments

67

2019/C 295/88

Lieta T-450/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Gallenzi/Parlaments

67

2019/C 295/89

Lieta T-451/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Gemelli/Parlaments

68

2019/C 295/90

Lieta T-452/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Napoletano/Parlaments

69

2019/C 295/91

Lieta T-453/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Panusa/Parlaments

70

2019/C 295/92

Lieta T-454/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Musotto/Parlaments

70

2019/C 295/93

Lieta T-455/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Pettinari/Parlaments

71

2019/C 295/94

Lieta T-458/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Di Prima/Parlaments

72

2019/C 295/95

Lieta T-459/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Barbarella/Parlaments

72

2019/C 295/96

Lieta T-460/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Graziani/Parlaments

73

2019/C 295/97

Lieta T-461/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Rossetti/Parlaments

74

2019/C 295/98

Lieta T-462/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Porrazzini/Parlaments

74

2019/C 295/99

Lieta T-463/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Cervetti/Parlaments

75

2019/C 295/100

Lieta T-464/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Podestà/Parlaments

76

2019/C 295/101

Lieta T-465/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Florio/Parlaments

76

2019/C 295/102

Lieta T-466/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Société générale u.c./VNV

77

2019/C 295/103

Lieta T-467/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — BNP Paribas u.c./VNV

78

2019/C 295/104

Lieta T-468/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Confédération nationale du Crédit mutuel u.c./VNV

79

2019/C 295/105

Lieta T-469/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Barzanti/Parlaments

80

2019/C 295/106

Lieta T-477/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Medici/Parlaments

81

2019/C 295/107

Lieta T–487/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — CU/Reģionu komiteja

81

2019/C 295/108

Lieta T-488/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Crédit agricole u.c./VNV

82

2019/C 295/109

Lieta T-489/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — BPCE u.c./VNV

83

2019/C 295/110

Lieta T-507/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. jūlijā — DH/Komisija

84

2019/C 295/111

Lieta T-508/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. jūlijā — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) u.c./Komisija

85

2019/C 295/112

Lieta T-509/19: Prasība, kas celta 2019. gada 16. jūlijā — Asolo/EUIPO — Red Bull (“FLÜGEL”)

86

2019/C 295/113

Lieta T-512/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. jūlijā — Del Valle Ruiz u.c./VNV

87

2019/C 295/114

Lieta T-615/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 21. jūnija rīkojums — Ardigo un UO/Komisija

89


LV

 

Top