EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:284:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 284, 2019. gada 22. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 284

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 22. augusts


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 284/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9419 – PSP / Welltower / SRG / Senior Housing Property) ( 1 )

1

2019/C 284/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 284/03

Euro maiņas kurss

2

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2019/C 284/04

2019. gada 10. jūlija Lēmums Nr. 052/19/COL par oficiālas izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz Farsund Vekst (Lieta 83835) – Uzaicinājums iesniegt piezīmes, ievērojot 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi, par jautājumiem saistībā ar valsts atbalstu

3

2019/C 284/05

EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums – Uzklausīšanas amatpersonu iecelšana amatā un pienākumu pildīšanas izbeigšana

16


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2019/C 284/06

Lihtenšteinas Firstistes tiesas (Fürstliches Landgericht) 2019. gada 29. marta lūgums sniegt EBTA tiesas konsultatīvu atzinumu lietā Gable Insurance AG in Konkurs (Lieta E-3/19)

17

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 284/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9514 – Bain Capital Investors / Kantar) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

18


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top