EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:259:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 259, 2019. gada 2. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 259

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 2. augusts


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 259/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9428 – Triton / Royal Reesink Group) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

2019/C 259/02

Eiropas Parlamenta Prezidija Lēmums (2019. gada 17. jūnijs) par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

2

 

Padome

2019/C 259/03

Paziņojums to personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1333, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/1299, un Padomes Regulā (ES) 2016/44, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/1292, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

25

2019/C 259/04

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1333 un Padomes Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

26

 

Eiropas Komisija

2019/C 259/05

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 0,00 % 2019. gada 1. augusts – Euro maiņas kurss

27


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 259/06

Paziņojums par antidempinga un kompensācijas pasākumiem, kas ir spēkā attiecībā uz tādu konkrētu jaunu vai atjaunotu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gumijas pneimatisko riepu importu, kuras paredzētas autobusiem vai kravas automobiļiem un kuru slodzes indekss pārsniedz 121: nosaukuma maiņa uzņēmumam, uz ko attiecas maksājums, kurš noteikts izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās

28

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 259/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9457 – Next Alt / Sotheby’s) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

29


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top