Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:228:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 228, 2019. gada 5. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 228

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 5. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2019/C 228/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālā veselībpratība – iedzīvotāju vajadzībām pielāgota veselības aprūpe demogrāfisko pārmaiņu laikā Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

1

 

ATZINUMI

2019/C 228/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ekonomiski neaktīvu personu nodarbinātības iespējas”   (pašiniciatīvas atzinums)

7

2019/C 228/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Atbalstošas izglītības sistēmas prasmju neatbilstības novēršanai – kāda pāreja ir vajadzīga?” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2019/C 228/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Spēcīga un daudzveidīga pilsoniskā sabiedrība – noturīgas demokrātijas veidotāja”  (pašiniciatīvas atzinums)

24

2019/C 228/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu ““Baltās dūjas ceļš”: priekšlikums globālai miera veidošanas stratēģijai ES vadībā”  (pašiniciatīvas atzinums)

31

2019/C 228/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas iedzīvotāju uzklausīšana ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanai (Sibiu un ne tikai)”

37

2019/C 228/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kohēzijas politikas nākotne pēc 2020. gada”  (izpētes atzinums)

50

2019/C 228/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES nākotne: Savienības iedzīvotāju ieguvumi un Eiropas vērtību respektēšana”  (izpētes atzinums pēc Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Rumānijas pieprasījuma)

57

2019/C 228/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Izglītošana par Eiropas Savienību”  (Rumānijas prezidentvalsts pieprasīts izpētes atzinums)

68


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2019/C 228/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas standartizācijas 2019. gada Savienības darba programma””  (COM(2018) 686 final)

74

2019/C 228/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Saskaņotie standarti: lielāka pārredzamība un juridiskā noteiktība pilnībā funkcionējošam vienotajam tirgum””  (COM(2018) 764 final)

78

2019/C 228/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pretī daudzpusīgam Eiropas Savienības regulējumam attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem””(COM(2018) 734 final)

83

2019/C 228/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumas par tematu “Kopīgais paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai””(JOIN(2018) 36 final)

89

2019/C 228/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Eiropas un Āzijas savienojamība – ES stratēģijas pamatelementi””  (JOIN(2018) 31 final)

95

2019/C 228/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013”  (COM(2019) 55 final – 2019/0027 (COD))

103


LV

 

Top