EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:216:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 216, 2019. gada 27. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 216

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 27. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2019/C 216/01

Padomes Lēmums (2019. gada 25. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) valdes locekļus un locekļu aizstājējus no Lietuvas, Luksemburgas un Slovēnijas

1

 

Eiropas Komisija

2019/C 216/02

Euro maiņas kurss

3

2019/C 216/03

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2019. gada 20. marta sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.40436 – Sporta papildpreces – Ziņotājvalsts: Slovākija ( 1 )

4

2019/C 216/04

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.40436 – Sporta papildpreces ( 1 )

5

2019/C 216/05

Kopsavilkums par Komisijas Lēmumu (2019. gada 25. marts) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 53. pantu (Lieta AT.40436 – Sporta papildpreces) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2172 final)  ( 1 )

7

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2019/C 216/06

Starptautisks uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par gravimetrisko datu reģistrēšanu ar gradiometru palīdzību un par magnetometrisko datu reģistrēšanu gaisā dažādiem klientiem Dinaric apgabalā Horvātijā

10

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2019/C 216/07

EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums par valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko EBTA valstīm piemēro no 2019. gada 1. jūnija(Publicēts saskaņā ar Uzraudzības iestādes Valsts atbalsta pamatnostādņu VII daļā minētajiem noteikumiem par atsauces un diskonta likmēm un Uzraudzības iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmuma Nr. 195/04/COL 10. pantu)

16


 

V   Atzinumi

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2019/C 216/08

Tāda produkta specifikācijas grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija, kas nav maznozīmīgs, saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

17


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top