Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 172, 2019. gada 20. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 172

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 20. maijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

CDJ

2019/C 172/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Virspalātas sastāvs

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

CDJ

2019/C 172/03

Lieta C-54/18: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 14. februāra rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Pārbaudes procedūras — Direktīva 89/665/EEK — 1. un 2.c pants — Prasība par pretendentu pielaišanas vai izslēgšanas lēmumiem — Termiņi prasību celšanai — 30 dienu termiņš prasības celšanai — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir izslēgta iespēja par turpmākiem tiesību aktiem celtas prasības ietvaros atsaukties uz pielaišanas lēmuma prettiesiskumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

3

2019/C 172/04

Lieta C-373/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 31. janvāra rīkojums (Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Prosa-Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai — Direktīva 69/335/EEK — 4. un 7. pants — Kapitālsabiedrības izveide — 1984. gada 1. jūlijā spēkā esoša zīmognodeva — Šīs zīmognodevas atcelšana, vēlāk — tās ieviešana no jauna)

4

2019/C 172/05

Lieta C-489/18: Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 15. janvāra rīkojums (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts — Lauksaimniecība — Tiešā atbalsta shēmas — Vienotā maksājuma shēma — Vienotā platībmaksājuma pieteikums — Kritēriji — Likumīgs lauksaimniecības zemes lietotājs)

5

2019/C 172/06

Lieta C-689/18: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 7. marta rīkojums (Dioikitiko Protodikeio Patron — (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — XT/Elliniko Dimosio (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Iekšējie nodokļi — Diskriminējošas aplikšanas ar nodokli aizliegums — Luksuspreču nodoklis — Mehāniskie transportlīdzekļi — Atbrīvojums no nodokļa, ņemot vērā pirmreizējo nodošanu ekspluatācijā aplikšanas ar nodokli dalībvalstī — Pirmreizējās nodošanas ekspluatācijā datuma citā dalībvalstī neņemšana vērā)

5

2019/C 172/07

Lieta C-8/19 PPU: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. februāra rīkojums (Spetsializiran nakazatelen sad — (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret RH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Direktīva (ES) 2016/343 — 4. pants — Publiskas norādes par vainu — Lēmums par apcietinājuma piemērošanu — Tiesību aizsardzības līdzekļi — Šī lēmuma tiesiskuma pārbaude — Nevainīguma prezumpcijas ievērošana — LESD 267. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrā daļa — Tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir ierobežota valsts tiesu iespēja vērsties Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu vai kurā tām ir paredzēts pienākums pieņemt nolēmumu, nesagaidot atbildi uz šo lūgumu — Šī tiesiskā regulējuma neievērošanas gadījumā piemērojamie disciplinārsodi)

6

2019/C 172/08

Lieta C-755/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 30. novembrī Harry Schindler u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 26. novembra spriedumu lietā T-458/17 Schindler u.c./Padome

7

2019/C 172/09

Lieta C-88/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. februārī iesniedza Judecătoria Zărnești (Rumānija) — Asociația “Alianța pentru combaterea abuzurilor”/TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Lieta C-96/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) — VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Lieta C-101/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. februārī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

9

2019/C 172/12

Lieta C-102/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. februārī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

10

2019/C 172/13

Lieta C-108/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. februārī iesniedza Curtea de Apel București (Rumānija) — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Lieta C-112/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. februārī iesniedza Verwaltungsgericht Aachen (Vācija) — Marvin M./Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Lieta C-118/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. februārī iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) — ZS/PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Lieta C-134/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. februārī Bank Refah Kargaran iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 10. decembra spriedumu lietā T-552/15 Bank Refah Kargaran/Padome

12

2019/C 172/17

Lieta C-135/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. februārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Pensionsversicherungsanstalt/CW

14

2019/C 172/18

Lieta C-157/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. februārī Ehab Makhlouf iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-409/16 Makhlouf/Padome

15

2019/C 172/19

Lieta C-158/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. februārī Razan Othman iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-416/16 Othman/Padome

16

2019/C 172/20

Lieta C-159/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. februārī Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-411/16 Syriatel Mobile Telecom/Padome

17

2019/C 172/21

Lieta C-182/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Lieta C-208/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. martā iesniedza Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) — NK/MS un AS

19

2019/C 172/23

Lieta C-217/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. martā — Eiropas Komisija/Somijas Republika

20

2019/C 172/24

Lieta C-231/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. martā iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) — Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Lieta C-235/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. martā iesniedza Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Lieta C-239/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. martā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

Lieta C-510/17: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2019. gada 24. janvāra rīkojums (Okresný súd Bratislava (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — ML

23

2019/C 172/28

Lieta C-564/17: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 4. februāra rīkojums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste, ko atbalsta Vācijas Federatīvā Republika, Igaunijas Republika, Īrija, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Itālijas Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārija

23

2019/C 172/29

Lieta C-596/17: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2019. gada 13. februāra rīkojums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

Lieta C-657/17: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 25. februāra rīkojums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hussein Mohamad Hussein, piedaloties Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

Lieta C-277/18: Tiesas (piektā palāta) priekšsēdētāja 2019. gada 14. februāra rīkojums (Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

Lieta C-368/18: Tiesas devītās palātas priekšsēdētāja 2019. gada 30. janvāra rīkojums (Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Frank Casteels/Ryanair DAC, iepriekš Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

Lieta C-399/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 18. janvāra rīkojums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt, piedaloties: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

Lieta C-498/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 11. februāra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — ZW/Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

Lieta C-614/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 11. februāra rīkojums — Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

26

2019/C 172/36

Lieta C-660/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 8. februāra rīkojums (Landgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

Lieta C-701/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 31. janvāra rīkojums (Amtsgericht Nürnberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

Lieta C-750/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 8. februāra rīkojums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — A, B/C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Lietas T-251/17 un T-252/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. marta spriedums — Robert Bosch/EUIPO (“Simply. Connected.”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafisku preču zīmju “Simply. Connected.” reģistrācijas pieteikumi — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Apelācijas padomē veicamās pārbaudes apjoms — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Regulas Nr. 207/2009 64. pants (tagad Regulas 2017/1001 71. pants))

28

2019/C 172/40

Lieta T-480/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 26. marta spriedums — Grieķija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Grieķijas izdevumi — Vienreizējas un vienotas likmes finanšu korekcijas — Savstarpēja atbilstība — Reglamentējošo prasību vadības jomā pārbaude — Risku analīze — Finansiāla kaitējuma novērtējums — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums)

29

2019/C 172/41

Lieta T-492/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 2. aprīļa spriedums — Fleig/EĀDD (Civildienests — Līgumdarbinieki — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkta i) apakšpunkts — Izbeigšana ar uzteikumu — Izbeigšanas iemesli — Uzticības saiknes zudums — Dienesta intereses — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Rūpības pienākums — Labas pārvaldības princips — Pamattiesību hartas 30. un 41. pants — Procesa jautājums — Dokumentu, kas pievienoti lietas materiāliem tiesvedībā Vispārējā tiesā, publicēšana internetā — Civildienesta noteikumu 17. pants)

29

2019/C 172/42

Lieta T 562/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. marta spriedums – dm drogerie markt/EUIPOAlbea Services (“ALBÉA”) (Eiropas Savienības preču zīmeIebildumu processStarptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas SavienībuGrafiska preču zīme “ALBÉA”Agrāka starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas SavienībuVārdiska preču zīme “Balea”Relatīvs atteikuma pamatsSajaukšanas iespējaApzīmējumu līdzībaRegulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)))

30

2019/C 172/43

Lieta T-611/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 29. marta spriedums — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Apavu zoles forma) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme — Apavu zoles forma — Vispārzināmi fakti — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants (tagad Regulas (ES) 2017/1001 94. panta 1. punkts) — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts un 52. panta 2. punkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 3. punkts un 59. panta 2. punkts) — Pieteikuma par sēdes rīkošanu Apelācijas padomē noraidīšana — Regulas Nr. 207/2009 77. pants (tagad Regulas 2017/1001 96. panta 1. punkts))

31

2019/C 172/44

Lieta T-779/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. aprīļa spriedums — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (“VIÑA ALARDE”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “VIÑA ALARDE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “ALARDE” — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts) — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču identiskums — Apzīmējumu līdzība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

32

2019/C 172/45

Lieta T-804/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. aprīļa spriedums — Stada Arzneimittel/EUIPO (Divu pretīmesošu loku attēls) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kurā attēloti divi pretīmesoši loki — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

33

2019/C 172/46

Lieta T 259/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. marta spriedums – Zakłady Chemiczne “Siarkopol” Tarnobrzeg/EUIPO – EuroChem Agro (“Unifoska”) (Eiropas Savienības preču zīmeIebildumu processEiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Unifoska ” reģistrācijas pieteikumsAgrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “NITROFOSKA”Relatīvs atteikuma pamatsSajaukšanas iespējaRegulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

33

2019/C 172/47

Lieta T-186/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 25. marta rīkojums — Abaco Energy u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Atbalsta shēma, ko piešķir atjaunojamiem energoresursiem — Iepriekšējas izskatīšanas procedūra — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma tiek atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsta saņēmēja celta prasība — Intereses celt prasību neesamība — Nepieņemamība)

34

2019/C 172/48

Lieta T-190/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 25. marta rīkojums — Solwindet las Lomas/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Atbalsta shēma, ko piešķir atjaunojamiem energoresursiem — Iepriekšējas izskatīšanas procedūra — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma tiek atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsta saņēmēja celta prasība — Intereses celt prasību neesamība — Nepieņemamība)

35

2019/C 172/49

Lieta T-631/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. marta rīkojums — Herholz/EUIPO (“#”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “#” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Prasība grozīt lēmumu — Acīmredzama nepieņemamība)

36

2019/C 172/50

Lieta T-157/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. martā — Șanli/Padome

36

2019/C 172/51

Lieta T-161/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. martā — Deutsche Telekom/Parlaments un Padome

37

2019/C 172/52

Lieta T-162/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. martā — Telefónica un Telefónica de España/Parlaments un Padome

38

2019/C 172/53

Lieta T-171/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. martā — Hebberecht/EĀDD

39

2019/C 172/54

Lieta T-173/19: Prasība, kas celta 2019. gada 22. martā — AV un AW/Parlaments

40

2019/C 172/55

Lieta T-176/19: Prasība, kas celta 2019. gada 25. martā — 3V Sigma/ECHA

41

2019/C 172/56

Lieta T-182/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. martā — Puma/EUIPO (“SOFTFOAM”)

42

2019/C 172/57

Lieta T-184/19: Prasība, kas celta 2019. gada 27. martā — Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (“AUREA BIOLABS”)

43

2019/C 172/58

Lieta T-185/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. martā — Public.Resource.Org un Right to Know/Komisija

44

2019/C 172/59

Lieta T-187/19: Prasība, kas celta 2019. gada 29. martā — Glaxo Group/EUIPO (krāsas preču zīme purpura krāsā)

45

2019/C 172/60

Lieta T-188/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. aprīlī — Apvienotā Karaliste/Komisija

46


LV

 

Top