Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:083:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 83, 2019. gada 5. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 5. marts


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 83/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2019/C 83/02

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/119/KĀDP, kuru groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/354, un Padomes Regulā (ES) Nr. 208/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/352, par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

2

2019/C 83/03

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/119/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

3

2019/C 83/04

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/351, un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/350, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

4

2019/C 83/05

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

5

 

Eiropas Komisija

2019/C 83/06

Euro maiņas kurss

6

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2019/C 83/07

Likvidācijas procedūra – Lēmums sākt likvidācijas procesu attiecībā uz Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete “f.a.” (Publikācija saskaņā ar 280. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II))

7


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2019/C 83/08

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Eiropas telesakaru tīklu dotāciju darba programmu, kas ietilpst Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Komisijas Īstenošanas lēmums C(2018) 568)

8

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 83/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

9

2019/C 83/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

13

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2019/C 83/13

Grozītā vienotā dokumenta publikācija pēc maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

15

2019/C 83/14

Paziņojums HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN ievērībai, kura vārds ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/353 tika pievienots sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

19


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top