Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:082:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 82, 2019. gada 4. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 82

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 4. marts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 82/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2019/C 82/02

Lieta C-415/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 22. jūnijāCBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedumu lietā T-606/17 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Eiropas Komisija

2

2019/C 82/03

Lieta C-682/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Lieta C-683/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Lieta C-693/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. oktobrī iesniedza Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) – Procureur de la République/X

5

2019/C 82/06

Lieta C-702/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 9. novembrīPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 12. septembra spriedumu lietā T-584/17 Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Lieta C-714/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 14. novembrīACTC GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-94/17 ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Lieta C-715/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. novembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Lieta C-751/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. decembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Lieta C-761/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 3. decembrīPäivi Leino-Sandberg iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 20. septembra rīkojumu lietā T-421/17 Leino-Sandberg/Parlaments

10

2019/C 82/11

Lieta C-766/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. decembrīFoundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 25. septembra spriedumu lietā T-328/17 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2019/C 82/12

Lieta C-767/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. decembrī Kipras Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 25. septembra spriedumu lietā T-384/17 Kipra/EUIPO

12

2019/C 82/13

Lieta C-776/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 10. decembrī iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) – U.B. un T.V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Lieta C-801/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. decembrī iesniedza Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburga) – EU/Caisse pour l'avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Lieta C-802/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. decembrī iesniedza Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburga) – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

15

2019/C 82/16

Lieta C-803/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – AAS “BALTA”/UAB “GRIFS AG”

15

2019/C 82/17

Lieta C-810/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. decembrī iesniedza Krajský súd Trnava (Slovēnija) – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Lieta C-817/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. decembrīVereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 15. oktobra spriedumu lietā T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters u. a./Komisija

17

2019/C 82/19

Lieta C-828/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī iesniedza Tribunal de commerce de Paris (Francija) – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

18

2019/C 82/20

Lieta C-829/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. decembrī iesniedza Tribunal de grande instance de Paris (Francija) – Crédit Logement SA/OE

18

2019/C 82/21

Lieta C-833/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. decembrī iesniedza Tribunal de l’entreprise de Liège (Beļģija) – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get

19

2019/C 82/22

Lieta C-12/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. janvārīMylène Troszczynski iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 8. novembra spriedumu lietā T-550/17 Troszczynski/Parlaments

20

2019/C 82/23

Lieta C-38/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. janvārīMarion Le Pen iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 28. novembra spriedumu lietā T-161/17 Le Pen/Parlaments

21

 

Vispārējā tiesa

2019/C 82/24

Lieta T-167/13: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Comune di Milano/Komisija (Valsts atbalsts – Lidlauka sniegtie pakalpojumi – Kapitālieguldījumi, ko SEA veikusi par labu Sea Handling – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt – Atbalsta jēdziens – Valsts vainojamība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Sacīkstes princips – Tiesības uz aizstāvību – Tiesības uz labu pārvaldību – Tiesiskā paļāvība)

23

2019/C 82/25

Lieta T-498/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Deutsche Umwelthilfe/Komisija (Piekļuve dokumentiem – Dokumenti saistībā ar saraksti starp Komisiju un automašīnu ražotājiem uzņēmumiem par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantoto aukstumaģentu R1234yf – Neuzskaitīti dokumenti – Tiesvedības laikā izvirzīts jauns pamats – Nepieņemamība – Pierādījumu savākšanas pasākums, ar ko atbilstoši Reglamenta 104. pantam tiek uzdots iesniegt strīdīgos dokumentus – Atkāpe no sacīkstes principa – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību – Sabiedrības intereses izpaušanā – Izsvēršana – Regula (EK) Nr. 1367/2006 – 6. panta 1. punkts – Sevišķas sabiedrības intereses vides informācijas vai informācijas, kas attiecas uz emisijām vidē, izpaušanā – Vispārēja prezumpcija – Daļējs piekļuves atteikums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

23

2019/C 82/26

Lieta T-677/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Biogaran/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. un 102. panta pārkāpums – Nolīgumi, kuru mērķis ir kavēt vai liegt perindoprila ģenērisko versiju ienākšanu tirgū – Meitasuzņēmuma dalība tādā pārkāpumā, ko izdarījis tā mātesuzņēmums – Atzīšana par vainojamu pārkāpumā – Solidāra atbildība – Naudas soda maksimālais apmērs)

24

2019/C 82/27

Lieta T-679/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Teva UK u.c./Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Objektivitātes princips – Konsultēšanās ar Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēju komiteju – Strīdā patentu jomā noslēgts izlīgums un ekskluzīvās tirdzniecības nolīgums – Potenciāla konkurence – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana – Nosacījumi atbrīvošanai no LESD 101. panta 3. punkta – Naudas sodi)

25

2019/C 82/28

Lieta T-680/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Lupin/Komisija (Konkurence – Karteļi – Sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu perindoprila tā oriģinālā un ģenēriskajā versijās tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Nolīgums par izlīgumu saistībā ar patentu – Tehnoloģijas iegādes nolīgums – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Konkurences tiesību un patentu tiesību saskaņošana – Naudas sodi)

26

2019/C 82/29

Lieta T-682/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Mylan Laboratories un Mylan/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Strīdā patentu jomā noslēgts izlīguma nolīgums – Potenciāla konkurence – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana – Vainošana pārkāpjošā rīcībā – Naudas sodi)

26

2019/C 82/30

Lieta T-684/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Krka/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Strīdā patentu jomā noslēgts izlīguma nolīgums – Licences nolīgums – Tehnoloģijas iegūšanas nolīgums – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Konkurences ierobežojums seku dēļ – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana)

27

2019/C 82/31

Lieta T-691/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Servier u.c./Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. un 102. panta pārkāpums – Objektivitātes princips – Konsultēšanās ar Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēju komiteju – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību – Prasības celšanas termiņa īsums salīdzinājumā ar apstrīdētā lēmuma garumu – Strīdā patentu jomā noslēgti izlīguma nolīgumi – Licences nolīgumi – Tehnoloģijas iegūšanas nolīgumi – Ekskluzīvās tirdzniecības nolīgums – Potenciāla konkurence – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Konkurences ierobežojums seku dēļ – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana – Kvalifikācija par atsevišķiem pārkāpumiem vai vienotu pārkāpumu – Konkrētā tirgus noteikšana attiecīgā medikamenta molekulas līmenī – Naudas sodi – Naudas sodu apvienošana saskaņā ar LESD 101. un 102. pantu – Noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības princips – Pārdošanas apjoma vērtība – Aprēķināšanas kārtība tajos pašos tirgos izdarītu pārkāpumu kumulēšanas gadījumā)

28

2019/C 82/32

Lieta T-701/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Niche Generics/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Strīdā patentu jomā noslēgts izlīguma nolīgums – Administratīvais process – Advokātu un klientu saziņas konfidencialitātes aizsardzība – Potenciāla konkurence – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Ierobežojuma objektīvā nepieciešamība – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana – Nosacījumi atbrīvojumam saskaņā ar LESD 101. panta 3. punktu – Naudas sodi – Maksimālā apmēra ierobežojums 10 % apmērā – Vainošana pārkāpjošā rīcībā)

29

2019/C 82/33

Lieta T-705/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Unichem Laboratories/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Strīdā patentu jomā noslēgts izlīguma nolīgums – Komisijas teritoriālā kompetence – Vainošana pārkāpjošā rīcībā – Administratīvais process – Advokātu un klientu saziņas konfidencialitātes aizsardzība – Potenciāla konkurence – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Ierobežojuma objektīvā nepieciešamība – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana – Nosacījumi atbrīvojumam saskaņā ar LESD 101. panta 3. punktu – Naudas sodi)

30

2019/C 82/34

Lieta T-827/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Deutsche Telekom/Komisija (Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Slovākijas platjoslas telekomunikāciju pakalpojumu tirgus – Trešo uzņēmumu piekļuve esošā operatora “vietējai sakaru līnijai” šajā tirgū – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 102. panta un EEZ līguma 54. panta pārkāpums – Vienots un turpināts pārkāpums – Jēdziens “ļaunprātīga izmantošana” – Piekļuves atteikums – Maržu saspiešana – Maržu saspiešanas aprēķināšana – Tikpat efektīva konkurenta kritērijs – Tiesības uz aizstāvību – Mātesuzņēmuma atzīšana par vainojamu meitasuzņēmuma izdarītā pārkāpumā – Mātesuzņēmuma izšķiroša ietekme uz meitasuzņēmuma tirdzniecības politiku – Efektīva īstenošana – Pierādīšanas pienākums – Naudas soda apmēra aprēķins – 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai – Atsevišķs naudas sods, kas uzlikts tikai mātesuzņēmumam par recidīvismu un reizināšanas koeficienta piemērošanu preventīviem mērķiem

30

2019/C 82/35

Lieta T-851/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Slovak Telekom/Komisija (Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Slovākijas platjoslas telekomunikāciju pakalpojumu tirgus – Trešo uzņēmumu piekļuve esošā operatora “vietējai sakaru līnijai” šajā tirgū – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 102. panta un EEZ līguma 54. panta pārkāpums – Vienots un turpināts pārkāpums – Jēdziens “ļaunprātīga izmantošana” – Piekļuves atteikums – Maržu saspiešana – Maržu saspiešanas aprēķināšana – Tikpat efektīva konkurenta kritērijs – Tiesības uz aizstāvību – Mātesuzņēmuma atzīšana par vainojamu meitasuzņēmuma izdarītā pārkāpumā – Mātesuzņēmuma izšķiroša ietekme uz meitasuzņēmuma tirdzniecības politiku – Efektīva īstenošana – Pierādīšanas pienākums – Naudas soda apmēra aprēķins – 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai

32

2019/C 82/36

Lieta T-111/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ryanair un Airport Marketing Services/Komisija (Valsts atbalsts – Nolīgumi, kas noslēgti starp Šarantas lidostu jaukto arodbiedrību un Ryanair un tās meitasuzņēmumu Airport Marketing Services – Lidostas pakalpojumi – Mārketinga pakalpojumi – Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un ir uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Valsts vainojamība – Tirdzniecības un rūpniecības palāta – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Pamattiesību hartas 41. pants – Tiesības piekļūt lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)

33

2019/C 82/37

Lieta T-165/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ryanair un Airport Marketing Services/Komisija (Valsts atbalsts – Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kameras noslēgtie līgumi ar Ryanair un tās meitasuzņēmumu Airport Marketing Services – Lidostas pakalpojumi – Mārketinga pakalpojumi – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Attiecināmība uz valsti – Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Pamattiesību hartas 41. pants – Tiesības piekļūt lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)

34

2019/C 82/38

Lieta T-284/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – AlzChem/Komisija (Valsts atbalsts – Ķīmiskā rūpniecība – Lēmums turpināt uzņēmuma darbību maksātnespējas procedūras laikā – Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība – Prasība atcelt tiesību aktu – Individuāls skārums – Pieņemamība – Valsts atbalsta jēdziens – Priekšrocība – Privātā kreditora kritērijs – Attiecināmība uz valsti – Pienākums norādīt pamatojumu)

34

2019/C 82/39

Lieta T-558/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Iran Insurance/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Irānu – Līdzekļu iesaldēšana – Prasītājas nosaukuma iekļaušana un saglabāšana to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus – Mantiskais kaitējums – Morālais kaitējums)

35

2019/C 82/40

Lieta T-559/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Post Bank Iran/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Irānu – Līdzekļu iesaldēšana – Prasītājas nosaukuma iekļaušana un saglabāšana to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus – Morālais kaitējums)

36

2019/C 82/41

Lieta T-591/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Transavia Airlines/Komisija (Valsts atbalsts – Lidostas pakalpojumu un mārketinga pakalpojumu līgums – Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kameras noslēgts nolīgums ar Transavia – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Attiecināmība uz valsti – Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Pamattiesību hartas 41. pants – Tiesības piekļūt lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)

37

2019/C 82/42

Lieta T-630/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Scandlines Danmark un Scandlines Deutschland/Komisija Valsts atbalsts – Valsts finansējums Fērmarnas šauruma fiksētā savienojuma dzelzceļa un autoceļa līnijai – Individuāls atbalsts – Lēmums neizvirzīt iebildumus – Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība un atzīts, ka atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu – Valsts atbalsta jēdziens – Konkurences apdraudējums un ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm – Saderības nosacījumi – Atbalsts, kas paredzēts, lai veicinātu Eiropas kopīgajām interesēm būtiska projekta īstenošanu – Atbalsta nepieciešamība – Stimulējoša ietekme – Atbalsta samērīgums – Nopietnas grūtības, kas pamato formālas izmeklēšanas procedūras sākšanu – Pienākums norādīt pamatojumu – Paziņojums par valsts atbalstu, kas paredzēts, lai veicinātu Eiropas kopīgajām interesēm būtisku projektu īstenošanu

37

2019/C 82/43

Lieta T-631/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Stena Line Scandinavia/Komisija Valsts atbalsts – Valsts finansējums Fērmarnas šauruma fiksētā savienojuma dzelzceļa un autoceļa līnijai – Individuāls atbalsts – Lēmums neizvirzīt iebildumus – Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība un atzīts, ka atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu – Valsts atbalsta jēdziens – Konkurences apdraudējuma un ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm – Saderības nosacījumi – Atbalsts, kas paredzēts, lai veicinātu Eiropas kopīgajām interesēm būtiska projekta īstenošanu – Atbalsta nepieciešamība – Stimulējoša ietekme – Atbalsta samērīgums – Nopietnas grūtības, kas pamato formālas izmeklēšanas procedūras sākšanu – Pienākums norādīt pamatojumu – Paziņojums par valsts atbalstu, kas paredzēts, lai veicinātu Eiropas kopīgajām interesēm būtisku projektu īstenošanu

38

2019/C 82/44

Lieta T-53/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ryanair un Airport Marketing Services/Komisija (Valsts atbalsts – Nīmas-Izē-Levigānas tirdzniecības un rūpniecības kameras noslēgtie līgumi ar Ryanair un tās meitasuzņēmumu Airport Marketing Services – Lidostas pakalpojumi – Mārketinga pakalpojumi – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Attiecināmība uz valsti – Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Pamattiesību hartas 41. pants – Tiesības piekļūt lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)

39

2019/C 82/45

Lieta T-77/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ryanair un Airport Marketing Services/Komisija (Valsts atbalsts – Nolīgumi ar aviosabiedrību Ryanair un tās meitasuzņēmumu Airport Marketing Services – Lidostas pakalpojumi – Mārketinga pakalpojumi – Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un ir uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Selektīvs raksturs)

40

2019/C 82/46

Lieta T-165/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ryanair un Airport Marketing Services/Komisija (Valsts atbalsts – Nolīgumi, kas noslēgti ar aviosabiedrību Ryanair un tās meitasuzņēmumu Airport Marketing Services – Lidostas pakalpojumi – Mārketinga pakalpojumi – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pants – Piekļuve lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)

41

2019/C 82/47

Lieta T-290/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Fruits de Ponent/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība – Lauksaimniecība – Persiku un nektarīnu tirgi – 2014. ražas gadā notikušie traucējumi – Krievijas embargo – Ārkārtas pasākumi ražotāju pagaidu atbalstam – Deleģētās Regulas (ES) Nr. 913/2014 un Nr. 923/2014 – Tiesību normas, ar kurām domāts piešķirt tiesības privātpersonām – Rūpības pienākums un labas pārvaldības princips – Pietiekami būtisks pārkāpums – Cēloņsakarība)

42

2019/C 82/48

Apvienotās lietas T-339/16, T-352/16 un T-391/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid/Komisija (Vide – Regula (ES) 2016/646 – Piesārņojošās emisijas no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) – Slāpekļa oksīdu emisiju nepārsniedzamo vērtību (NTE) noteikšana, testējot reālos braukšanas apstākļos (RDE) – Prasība atcelt tiesību aktu – Pašvaldības vides aizsardzības iestādes pilnvaras ierobežot noteiktu transportlīdzekļu dalību satiksmē – Tiešs skārums – Pieņemamība – Komisijas kompetences neesamība – Hierarhiski augstāka spēka tiesību normu ievērošana – Atcelšanas seku pielāgošana laikā – Ārpuslīgumiskā atbildība – Kaitējuma, kas esot nodarīts tēlam un reputācijai, atlīdzināšana)

42

2019/C 82/49

Lieta T-530/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Schubert u.c./Komisija (Civildienests – Atalgojums – Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadējā korekcija – Regulas (ES) Nr. 422/2014 un Nr. 423/2014 – 2011. un 2012. gada atalgojuma un pensiju korekcijas – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Tiesiskā paļāvība – Noteikumi par sociālo dialogu)

43

2019/C 82/50

Apvienotās lietas T-543/16 un T-544/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Carpenito u.c./Padome (Civildienests – Atalgojums – Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadējā korekcija – Regulas (ES) Nr. 422/2014 un Nr. 423/2014 – Algu un pensiju korekcija 2011. un 2012. gadam – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Tiesiskā paļāvība – Noteikumi par sociālo dialogu

44

2019/C 82/51

Lieta T-591/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Wahlström/Frontex (Civildienests – Pagaidu darbinieki – Frontex – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants – Rūpības pienākums – Atcelta novērtējuma ziņojuma izmantošana – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Atbildība – Tiesāšanās izdevumi – Taisnīgums – Reglamenta 135. panta 1. punkts)

45

2019/C 82/52

Lieta T-632/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Haeberlen/ENISA (Civildienests – Atalgojums – Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadējā korekcija – Regulas (ES) Nr. 422/2014 un Nr. 423/2014 – Algu un pensiju korekcijas 2011. un 2012. gadam – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Tiesiskā paļāvība – Noteikumi par sociālo dialogu

46

2019/C 82/53

Lieta T-672/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (“C=commodore”) (Eiropas Savienības preču zīme – Atcelšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “C=commodore” – Pieteikums par starptautiskas reģistrācijas seku atzīšanu par spēkā neesošām – Regulas (EK) Nr. 207/2009 158. panta 2. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 198. panta 2. punkts) – Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – Noteiktu preču un pakalpojumu, uz kurām attiecas starptautiska reģistrācija, faktiskas izmantošanas neesamība – Atbilstīgu neizmantošanas iemeslu esamība)

47

2019/C 82/54

Lieta T-689/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Pipiliagkas/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Lēmums ar atpakaļejošu spēku – Civildienesta noteikumu 22.a pants – Nekompetenta iestāde – Atbildība – Mantisko zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšana)

47

2019/C 82/55

Lieta T-743/16 RENV: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – CX/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Disciplinārsods – Atcelšana – Tiesības uz aizstāvību – Rūpības pienākums – Civildienesta noteikumu IX pielikuma 22. panta 1. punkts – Pamattiesību hartas 41. un 52. pants – Atbildība – Kaitējuma realitāte – Cēloņsakarība)

48

2019/C 82/56

Lieta T-830/19: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan“(PLOMBIR”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “PLOMBIR” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Faktu pārbaude – Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts (tagad Regulas 2017/1001 95. panta 1. punkts) – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

49

2019/C 82/57

Lieta T-247/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Azarov/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā – Tiesības uz īpašumu – Tiesības veikt saimniecisku darbību – Acīmredzama kļūda vērtējumā)

50

2019/C 82/58

Lieta T-274/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Monster Energy/EUIPO – Bösel (“MONSTER DIP”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MONSTER DIP” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas un grafiskas preču zīmes un nereģistrēts apzīmējums, kas tiek izmantots darījumos, kuros visos ir ietverts vārdiskais elements “monster” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Maldinošas asociācijas riska neesamība – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 4. punkts) – Agrākās preču zīmes ar reputāciju vājināšanās riska neesamība – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts))

50

2019/C 82/59

Lieta T-537/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – De Loecker/EĀDD (Civildienests – EĀDD – Pagaidu darbinieki – Psiholoģiska vardarbība – Lūgums sniegt palīdzību – Pieteikuma noraidīšana – Tiesības tikt uzklausītam – Atbildība)

51

2019/C 82/60

Lieta T-609/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Francija/Komisija (ELGF – No finansējuma izslēgti izdevumi – Francijas izdevumi – Eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē – Vienotas likmes finanšu korekcijas – Regula (EK) Nr. 1290/2005 un Regula (ES) Nr. 1306/2013 – Pienācīgi laba tirdzniecības kvalitāte – Pārbaudes – Samērīgums)

52

2019/C 82/61

Lieta T-706/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – UP/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Smaga slimība – Pieteikums par nepilnu darba laiku veselības stāvokļa dēļ – Pieteikuma noraidīšana – Aizliegums diskriminēt invaliditātes dēļ – Tiesības tikt uzklausītam – Labas pārvaldības princips – Rūpības pienākums – Atbildība

52

2019/C 82/62

Lieta T-743/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (“CARACTÈRE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CARACTÈRE” – Absolūti atteikuma pamati – Aprakstoša rakstura neesamība – Atšķirtspēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts))

53

2019/C 82/63

Lieta T-821/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (“VITROMED Germany”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “VITROMED Germany” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Vitromed” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

53

2019/C 82/64

Lieta T-76/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – CN/Parlaments (Civildienests – Akreditēti deputātu palīgi – Civildienesta noteikumu 24. pants – Lūgums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 12.a pants – Psiholoģiska vardarbība – Psiholoģiskās vardarbības un tās novēršanas darba vietā konsultatīvā komiteja, kas izskata akreditēto deputātu palīgu sūdzības pret Eiropas Parlamenta locekļiem – Lēmums par lūguma sniegt palīdzību noraidīšanu – Tiesības tikt uzklausītam – Sacīkstes princips – Atteikums izsniegt konsultatīvās komitejas atzinumu un liecinieku nopratināšanas protokolus – Iestādes atbildētājas atteikšanās pildīt Vispārējās tiesas pierādījumu savākšanas pasākumu)

54

2019/C 82/65

Lieta T-83/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – CH/Parlaments (Civildienests – Akreditēti deputātu palīgi – Civildienesta noteikumu 24. pants – Lūgums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 12.a pants – Psiholoģiska vardarbība – Psiholoģiskās vardarbības un tās novēršanas darba vietā konsultatīvā komiteja, kas izskata akreditēto deputātu palīgu sūdzības pret Eiropas Parlamenta locekļiem – Lēmums par lūguma sniegt palīdzību noraidīšanu – Tiesības tikt uzklausītam – Sacīkstes princips – Atteikums izsniegt konsultatīvās komitejas atzinumu un liecinieku nopratināšanas protokolus – Iestādes atbildētājas atteikšanās pildīt Vispārējās tiesas pierādījumu savākšanas pasākumu)

55

2019/C 82/66

Lieta T-94/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Multifit/EUIPO (“fit+fun”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “fit+fun” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

55

2019/C 82/67

Lieta T-98/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Multifit/EUIPO (“MULTIFIT”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MULTIFIT” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

56

2019/C 82/68

Lieta T-102/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Knauf/EUIPO (“upgrade your personality”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “upgrade your personality” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Reklāmas sauklis – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

56

2019/C 82/69

Lieta T-745/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. decembrī – Covestro Deutschland/Komisija

57

2019/C 82/70

Lieta T-750/18: Prasība, kas celta 2018. gada 21. decembrī – Briois/Parlaments

58

2019/C 82/71

Lieta T-758/18: Prasība, kas celta 2018. gada 21. decembrī– ABLV Bank/VNV

59

2019/C 82/72

Lieta T-2/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. janvārī – Algebris (UK) un Anchorage Capital Group/VNV

60

2019/C 82/73

Lieta T-5/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. janvārī– Clatronic International/EUIPO (“PROFI CARE”)

61

2019/C 82/74

Lieta T-19/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. janvārī – Fastweb/Komisija

61

2019/C 82/75

Lieta T-20/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. janvārī – Pablosky/EUIPO – docPrice (“mediFLEX easystep”)

64

2019/C 82/76

Lieta T-21/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. janvārī – Pablosky/EUIPO – docPrice (“mediFLEX easystep”)

64

2019/C 82/77

Lieta T-22/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. janvārī – Noguer Enríquez u.c./Komisija

65

2019/C 82/78

Lieta T-28/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. janvārī – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (“VERITEA”)

67

2019/C 82/79

Lieta T-30/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. janvārī – CRIA un CCCMC/Komisija

67

2019/C 82/80

Lieta T-37/19: Prasība, kas celta 2019. gada 21. janvārī – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (“CIMPRESS”)

69

2019/C 82/81

Lieta T-42/19: Prasība, kas celta 2019. gada 23. janvārī – Volkswagen/EUIPO (“CROSS”)

69


LV

 

Top