Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:401:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 401, 2018. gada 7. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 401

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 7. novembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 401/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8985 – Boeing/KLX) ( 1 )

1

2018/C 401/02

Lietas ierosināšana (Lieta M.8713 – Tata Steel / thyssenkrupp / JV) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 401/03

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1656, un Padomes Regulā (ES) 2017/2063, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/1653, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

2

2018/C 401/04

Paziņojums to attiecīgo datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

3

 

Eiropas Komisija

2018/C 401/05

Euro maiņas kurss

4

2018/C 401/06

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

5

2018/C 401/07

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

6

2018/C 401/08

Elektroniskās identifikācijas shēmas, par kurām paziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 9. panta 1. punktu

7


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2018/C 401/09

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA 37/2018 saskaņā ar Erasmus+ programmu – KA3 – Atbalsts politikas reformai – Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzēju tīkli un partnerības

9

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 401/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9160 – Centerbridge / Hospital Topco) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

12

2018/C 401/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9131 – Blackstone / Telereal Trillium / Real Estate JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top