Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:340:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 340, 2018. gada 24. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 340

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 24. septembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 340/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8896 – Macquarie Group / The Goldman Sachs Group / HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Komisijas paziņojums par to datu atjaunināšanu, kurus izmanto, lai aprēķinātu sodanaudas un kavējuma naudas, ko Komisija ierosina Tiesai piemērot pienākuma neizpildes procedūrās

2

2018/C 340/03

Komisijas paziņojums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.6.5. un 3.8.2. punkta īstenošanas vajadzībām attiecībā uz endokrīni disruptīvām īpašībām paredzētā norādījumu dokumenta pieejamība un piemērojamība ( 1 )

5


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 340/04

Euro maiņas kurss

6

2018/C 340/05

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2018. gada 10. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.40181 – Philips – Ziņotāja dalībvalsts: Zviedrija

7

2018/C 340/06

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2018. gada 24. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu (Lieta AT.40181 – Philips (vertikālie ierobežojumi)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4797 final)

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 340/08

Likvidācijas process – Lēmums sākt likvidācijas procesu attiecībā uz TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület f.a. (Publikācija saskaņā ar 280. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II))

12


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 340/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9060 – HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top