Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 294, 2018. gada 20. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 294

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 20. augusts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 294/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 294/02

Lieta C-203/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums – Dirk Andres, rīkojoties kā Heitkamp BauHolding GmbH maksātnespējas administrators/Eiropas Komisija, Vācijas Federatīvā Republika (Apelācija – Valsts atbalsts – Vācijas nodokļu tiesiskais regulējums par noteiktu zaudējumu pārnešanu uz nākamajiem taksācijas gadiem (“sanācijas klauzula”) – Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – LESD 263. panta ceturtā daļa – Individuāli skarta persona – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “valsts atbalsts” – Selektivitātes kritērijs – Atsauces sistēmas noteikšana – Faktu juridiskā kvalifikācija)

2

2018/C 294/03

Lieta C-208/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums – Vācijas Federatīvā Republika/Dirk Andres (Heitkamp BauHolding GmbH maksātnespējas administrators), Eiropas Komisija (Apelācija – Valsts atbalsts – Vācijas nodokļu tiesiskais regulējums par noteiktu zaudējumu pārnešanu uz nākamajiem taksācijas gadiem (“sanācijas klauzula”) – Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – LESD 263. panta ceturtā daļa – Individuāli skarta persona – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “valsts atbalsts” – Selektivitātes kritērijs – Atsauces sistēmas noteikšana – Faktu juridiskā kvalifikācija)

3

2018/C 294/04

Lieta C-209/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums – Vācijas Federatīvā Republika/Lowell Financial Services GmbH, iepriekš GFKL Financial Services AG, Eiropas Komisija (Apelācija – Valsts atbalsts – Vācijas nodokļu tiesiskais regulējums par zaudējumu pārnešanu uz nākamajiem taksācijas gadiem (shēma nodokļu zaudējumu pārnešanai grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanas gadījumā) – Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – LESD 263. panta ceturtā daļa – Individuāli skarta persona – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “valsts atbalsts” – Selektivitātes kritērijs – Atsauces sistēmas noteikšana – Faktu juridiskā kvalifikācija

4

2018/C 294/05

Lieta C-219/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums – Lowell Financial Services GmbH, iepriekš GFKL Financial Services AG/Eiropas Komisija, Vācijas Federatīvā Republika Apelācija – Valsts atbalsts – Vācijas nodokļu tiesiskais regulējums par noteiktu zaudējumu pārnešanu uz nākamajiem taksācijas gadiem (“sanācijas klauzula”) – Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – LESD 263. panta ceturtā daļa – Individuāli skarta persona – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “valsts atbalsts” – Selektivitātes kritērijs – Atsauces sistēmas noteikšana – Faktu juridiskā kvalifikācija

5

2018/C 294/06

Lieta C-451/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 26. jūnija spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MB/Secretary of State for Work and Pensions (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 79/7/EEK – Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jomā – Nacionālā valsts pensiju sistēma – Dzimuma maiņas atzīšanas nosacījumi – Valsts tiesiskais regulējums, kurā šī atzīšana ir pakārtota nosacījumam, ka par neesošu tiek atzīta pirms šīs dzimuma maiņas noslēgta laulība – Atteikums dzimumu mainījušai personai piešķirt valsts vecuma pensiju no iegūta dzimuma personām paredzētā pensionēšanās vecuma – Tieša diskriminācija dzimuma dēļ)

5

2018/C 294/07

Lieta C-564/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)/Puma SE (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 8. panta 5. punkts – 76. pants – Iebildumu process – Relatīvi atteikuma pamati – Regula (EK) Nr. 2868/95 – 19. noteikums – 50. noteikuma 1. punkts – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) agrāku lēmumu, ar kuriem atzīta agrākās preču zīmes reputācija, esamība – Labas pārvaldības princips – Šo lēmumu ņemšana vērā vēlākos iebildumu procesos – Pienākums norādīt pamatojumu – EUIPO apelācijas padomju procesuālie pienākumi)

6

2018/C 294/08

Lieta C-635/16 P: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums – Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Eiropas Komisija (Apelācija – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – Strīda priekšmeta noteikšana – Finansiālā palīdzība Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) jomā – Transporta nozare 2014. – 2020. gada laikposmā – Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus – Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) – Elektroniskā pasta vēstule, kurā prasītāja informēta par tās piedāvājuma noraidīšanu – Vēlāks Eiropas Komisijas lēmums par atlasīto piedāvājumu saraksta izveidošanu – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā)

7

2018/C 294/09

Lieta C-2/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Jesús Crespo Rey (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos – Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums – Regula (EK) Nr. 883/2004 – XI pielikuma sadaļas “Spānija” 2. punkts – Vecuma pensija – Aprēķināšanas veids – Teorētiskais apmērs – Atbilstošā apdrošināšanas iemaksas alga – Īpašais līgums – Apdrošināšanas iemaksu algas izvēle – Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru darba ņēmējam sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic no minimālās iemaksas algas)

7

2018/C 294/10

Lieta C-57/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā – Direktīva 2008/94/EK – 3. panta pirmā daļa – Garantiju iestādes nodrošināta izmaksāšana – Atlaišanas pabalsti sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu – Darba vietas pārcelšana, darba ņēmējam liekot mainīt dzīvesvietu – Darba līguma būtiska nosacījuma grozījums – Darba līguma izbeigšana pēc darba ņēmēja iniciatīvas – Vienlīdzības un nediskriminācijas principi)

8

2018/C 294/11

Lieta C-90/17: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 27. jūnija spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2003/96/EK – Energoproduktu un elektroenerģijas aplikšana ar nodokli – 21. panta 5. punkta trešā daļa – Uzņēmums, kas ražo elektroenerģiju savām vajadzībām – Nelieli elektroenerģijas ražotāji – 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Elektroenerģijas ražošanai izmantotie energoprodukti – Pienākums atbrīvot)

9

2018/C 294/12

Lieta C-230/17: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 27. jūnija spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savienības pilsonība – LESD 21. panta 1. punkts – Direktīva 2004/38/EK – Tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā – Trešās valsts valstspiederīgā, kas ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, tiesības uzturēties šī pilsoņa pilsonības dalībvalstī – Minētā ģimenes locekļa ieceļošana attiecīgās dalībvalsts teritorijā pēc Savienības pilsoņa atgriešanās šajā dalībvalstī)

9

2018/C 294/13

Lieta C-246/17: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 27. jūnija spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ibrahima Diallo/État belge (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības pilsonība – Direktīva 2004/38/EK – 10. panta 1. punkts – Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pieteikums – Izsniegšana – Termiņš – Lēmuma pieņemšana un paziņošana – Sešu mēnešu termiņa neievērošanas sekas – Dalībvalstu procesuālā autonomija – Efektivitātes princips)

10

2018/C 294/14

Lieta C-364/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 27. jūnija spriedums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Varna Holideis” EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – Nekustamā īpašuma piegāde, kas veikta pirms Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai – Pārdošanas līguma spēkā neesamība, kas konstatēta pēc pievienošanās – Pienākums koriģēt sākotnējo atskaitījumu – Interpretācija – Tiesas kompetence)

11

2018/C 294/15

Apvienotās lietas C-459/17 un C-460/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 27. jūnija spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17)/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu – Tiesību uz nodokļa atskaitīšanu faktiskie nosacījumi – Preču faktiskā piegāde)

11

2018/C 294/16

Lieta C-512/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 28. jūnija spriedums (Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedībā, ko ierosināja HR (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību – Regula (EK) Nr. 2201/2003 – 8. panta 1. punkts – Bērna pastāvīgā dzīvesvieta – Zīdainis – Noteicošie apstākļi šīs pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanai)

12

2018/C 294/17

Lieta C-731/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 23. decembrīNap Innova Hoteles, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2017. gada 4. decembra rīkojumu lietā T-522/17 Nap Innova Hoteles/VNV

13

2018/C 294/18

Lieta C-118/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 14 februārīHochmann Marketing GmbH, agrāk – Bittorrent Marketing GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2017. gada 12. decembra spriedumu lietā T-771/15: Hochmann Marketing/EUIPO

13

2018/C 294/19

Lieta C-318/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. maijā iesniedza Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Beļģija) – Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

14

2018/C 294/20

Lieta C-331/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. maijā iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākija) – TE/Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Lieta C-341/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. maijā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. u.c.

16

2018/C 294/22

Lieta C-344/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. maijā iesniedza Arbeidshof te Gent (Beļģija) – ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Lieta C-348/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. maijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Lieta C-349/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. maijā iesniedza Vredegerecht te Antwerpen (Beļģija) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Lieta C-350/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. maijā iesniedza Vredegerecht te Antwerpen (Beļģija) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Lieta C-351/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. maijā iesniedza Vredegerecht te Antwerpen (Beļģija) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Lieta C-354/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. maijā iesniedza Tribunalul Bacău (Rumānija) – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Lieta C-355/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. maijā iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Lieta C-356/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. maijā iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Lieta C-357/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. maijā iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Lieta C-359/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 1. jūnijā Eiropas Zāļu aģentūra iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. marta spriedumu lietā T-80/16 Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

23

2018/C 294/32

Lieta C-364/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Lieta C-365/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico u.c.

25

2018/C 294/34

Lieta C-366/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. jūnijā iesniedza Juzgado de lo Social de Madrid (Spānija) – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (kurā ietilpst komercsabiedrības SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A. un Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Lieta C-367/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūnijā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz un Luis Salas Fernández (kā Lucía Sánchez de la Peña mantinieks)/Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Lieta C-373/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. jūnijā iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugāle) – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Lieta C-377/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. jūnijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Lieta C-380/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P.

28

2018/C 294/39

Lieta C-381/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – G.S./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Lieta C-382/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – V.G./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Lieta C-383/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polija) – Lexitor Sp. z o.o/Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. ar juridisko adresi Vroclavā, mBank S.A. ar juridisko adresi Varšavā

30

2018/C 294/42

Lieta C-385/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Arriva Italia Srl u.c./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Lieta C-386/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Lieta C-387/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. jūnijā iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polija) – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Lieta C-389/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. jūnijā iesniedza Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) – Brussels Securities SA/État belge

32

2018/C 294/46

Lieta C-397/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Juzgado de lo Social de Barcelona (Spānija) – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Lieta C-398/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social un Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Lieta C-399/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. jūnijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Lieta C-401/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. jūnijā iesniedza Krajský soud v Praze (Čehijas Republika) – Herst, s.r.o./Odvoloncva

35

2018/C 294/50

Lieta C-403/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 14. jūnijāAlcogroup un Alcodis iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 10. aprīļa spriedumu lietā T-274/15 Alcogroup un Alcodis/Komisija

37

2018/C 294/51

Lieta C-407/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. jūnijā iesniedza Višje sodišče v Mariboru (Slovēnija) – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Lieta C-440/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 4. jūlijāVerein Deutsche Sprache e.V. iesniedza par Vispārējās tiesas (otra palāta) 2018. gada 23. aprīļa spriedumu lietā T-468/16 Verein Deutsche Sprache e.V./Eiropas Komisija

38

2018/C 294/53

Lieta C-443/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. jūlijā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

39

 

Vispārējā tiesa

2018/C 294/54

Apvienotās lietas T-379/10 RENV un T-381/10 RENV: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. jūlija spriedums – Keramag Keramische Werke u.c./Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Francijas vannas istabu aprīkojuma tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums – Noteiktu subjektu dalība aizliegtajā vienošanās – Pierādījumu atkārtots vērtējums)

41

2018/C 294/55

Lieta T-222/14 RENV: Vispārējās tiesas 2018. gada 4. jūlija spriedums – Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (“deluxe”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “deluxe” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants)

42

2018/C 294/56

Lieta T-616/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. jūlija spriedums – Transtec/Komisija (EAF – ĀKK valstis – Kotonū nolīgums – Kultūras iniciatīvu atbalsta programma portugāļu valodā runājošajās Āfrikas valstīs – Komisijas maksājumi vienībai, kura atbild par programmas finanšu izpildi Gvinejā-Bisavā – Atgūšana pēc finanšu revīzijas – Prasījumu ieskaits – Samērīgums – Nepamatota iedzīvošanās – Ārpuslīgumiskā atbildība)

42

2018/C 294/57

Lieta T-88/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 5. jūlija spriedums – Spānija/Komisija (ELFLA – 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēdējais izpildes gads – Dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana – Lēmums, ar kuru noteiktas summas atzīst par atkārtoti neizmantojamām saistībā ar lauku attīstības programmu Estremaduras autonomajam apgabalam – Aprēķina metode – Regulas Nr. 1698/2005 69. panta 5.b punkts – Tiesiskā paļāvība)

43

2018/C 294/58

Lieta T-98/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 30. maija spriedums – RT/Parlaments (Civildienests – Ierēdņi – Slimības atvaļinājums – Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punkts – Iekšējā sistēma darba kavējumu kontrolei un invaliditātes turpināšanās periodiskai kontrolei – Medicīniskā izziņa – Ārsta paraksta un zīmoga neesamība – Attālināta ārsta konsultācija, izmantojot internetu – Atteikums pieņemt)

44

2018/C 294/59

Lieta T-218/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 29. jūnija spriedums – HF/Parlaments (Civildienests – Līgumdarbinieki – Civildienesta noteikumu 24. pants – Lūgums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 12.a pants – Psiholoģiska vardarbība – Padomdevēju komiteja, kas izskata jautājumus par vardarbību un tās novēršanu darba vietā – Lēmums noraidīt lūgumu sniegt palīdzību – Tiesības tikt uzklausītam – Sacīkstes princips – Atteikums darīt zināmu padomdevēju komitejas atzinumu un liecinieku uzklausīšanas protokolus – Administratīvā procesa ilgums – Saprātīgs termiņš)

45

2018/C 294/60

Lietas T-402/17 un T-403/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. jūlija spriedums – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (“Vienna House” un “VIENNA HOUSE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Vienna House” un grafiskas preču zīmes “VIENNA HOUSE” reģistrācijas pieteikumi – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts))

45

2018/C 294/61

Lieta T-322/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. maijā – García Ruiz/Parlaments

46

2018/C 294/62

Lieta T-341/18: Prasība, kas celta 2018. gada 31. maijā – NEC Corporation/Komisija

47

2018/C 294/63

Lieta T-342/18: Prasība, kas celta 2018. gada 30. maijā – Nichicon Corporation/Komisija

48

2018/C 294/64

Lieta T-343/18: Prasība, kas celta 2018. gada 3. jūnijā – Tokin Corporation/Komisija

50

2018/C 294/65

Lieta T-344/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. jūnijā – Rubycon un Rubycon Holdings/Komisija

51

2018/C 294/66

Lieta T-351/18: Prasība, kas celta 2018. gada 5. jūnijā – Ukrselhosprom PCF un Versobank/ECB

51

2018/C 294/67

Lieta T-363/18: Prasība, kas celta 2018. gada 5. jūnijā – Nippon Chemi-Con Corporation/Komisija

52

2018/C 294/68

Lieta T-380/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. jūnijā – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (“INTAS”)

54

2018/C 294/69

Lieta T-383/18: Prasība, kas celta 2018. gada 26. jūnijā – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (“businessNavi”)

55

2018/C 294/70

Lieta T-386/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūnijā – Iccrea Banca/Komisija un VNV

56

2018/C 294/71

Lieta T-393/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. jūnijā – Mellifera/Komisija

57

2018/C 294/72

Lieta T-399/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūnijā – TrekStor/EUIPO (“Theatre”)

58

2018/C 294/73

Lieta T-404/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. jūlijā – Zhadanov/EUIPO – (“PDF Expert”)

59

2018/C 294/74

Lieta T-405/18: Prasība, kas celta 2018. gada 3. jūlijā– Holmer Dahl/VNV

59

2018/C 294/75

Lieta T-412/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. jūlijā – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost “Rezon” (“mobile.ro”)

60

2018/C 294/76

Lieta T-413/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. jūlijā – Portigon/SRB

61

2018/C 294/77

Lieta T-415/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. jūlijā – Silgan Closures un Silgan Holdings/Komisija

62

2018/C 294/78

Lieta T-421/18: Prasība, kas celta 2018. gada 10. jūlijā – Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (“MUSIKISS”)

63

2018/C 294/79

Lieta T-423/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. jūlijā – Fissler/EUIPO (“vita”)

64


LV

 

Top