Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 276, 2018. gada 6. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 276

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 6. augusts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 276/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 276/02

Lieta C-163/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 12. jūnija spriedums (Rechtbank Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas/van Haren Schoenen BV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Preču zīmes – Absolūti reģistrācijas atteikuma vai spēkā neesamības pamati – Apzīmējums, ko veido tikai preces forma – Jēdziens “forma” – Krāsa – Izvietojums uz preces daļas – Direktīva 2008/95/EK – 2. pants – 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts)

2

2018/C 276/03

Lieta C-530/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 13. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Dzelzceļa drošība – Direktīva 2004/49/EK – Tādu noteikumu nepieņemšana, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes neatkarību)

2

2018/C 276/04

Lieta C-650/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 12. jūnija spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 49. pants – Uzņēmumu ienākuma nodoklis – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Sabiedrība rezidente – Ar nodokli apliekamā peļņa – Nodokļu atvieglojums – Pastāvīgu dibinājumu rezidentu zaudējumu atskaitīšana – Atļaušana – Pastāvīgu dibinājumu nerezidentu zaudējumu atskaitīšana – Izslēgšana – Izņēmums – Fakultatīva starptautiskās koptaksācijas kārtība)

3

2018/C 276/05

Lieta C-665/16: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 13. jūnija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów/Gmina Wrocław (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Preču piegāde par atlīdzību – 14. panta 1. punkts – Tiesību nodošanu rīkoties ar materiālu īpašumu kā īpašniekam – 14. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Pašvaldības nekustamā īpašuma nodošana Valsts kasei, samaksājot kompensāciju, valsts autoceļa būvniecībai – “Kompensācijas” jēdziens – Ar PVN apliekams darījums)

4

2018/C 276/06

Lieta C-683/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 13. jūnija spriedums (Verwaltungsgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Vācijas Federatīvā Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā zivsaimniecības politika – Regula (ES) Nr. 1380/2013 – 11. pants – Jūras bioloģisko resursu saglabāšana – Vides aizsardzība – Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība – Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetence)

4

2018/C 276/07

Lieta C-39/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Preču brīva aprite – LESD 28. un 30. pants – Maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību – LESD 110. pants – Iekšējie nodokļi – Uzņēmumu solidārās sociālās apdrošināšanas iemaksa – Nodokļi – Aprēķina bāze – Uzņēmumu kopējais gada apgrozījums – Direktīva 2006/112/EK – 17. pants – Preces pārvietošana uz citu dalībvalsti – Pārvietotās preces vērtība – Iekļaušana kopējā gada apgrozījumā)

5

2018/C 276/08

Lieta C-169/17: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 34. un 35. pants – Preču brīva aprite – Kvantitatīvie ierobežojumi – Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību – Cūku aizsardzība – Spānijā pārstrādāti vai tirgoti produkti – Kvalitātes normas Ibērijas cūkgaļai, šķiņķim, lāpstiņām un filejai – Nosaukuma “de cebo” lietošanas nosacījumi – Produkcijas kvalitātes uzlabošana – Direktīva 2008/120/EK – Piemērošanas joma)

6

2018/C 276/09

Lieta C-223/17 P: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedums – Lubrizol France SAS/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija – Kopējais muitas tarifs – Autonomi muitas nodokļi konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem – Pieprasījumi par tarifu apturēšanu – Regula (ES) Nr. 1344/2011 – Piešķirtā tarifu apturēšana – Iebildums – Regula (ES) Nr. 1387/2013 – Apstrīdētās apturēšanas atcelšana – Līdzīgi ražojumi, kas ir pietiekamā daudzumā pieejami Savienības tirgū)

7

2018/C 276/10

Lieta C-421/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 13. jūnija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Piemērojamība – Ar nodokli apliekami darījumi – Preču piegāde par atlīdzību – Akciju sabiedrības veikta nekustamā īpašuma nodošana akcionāram kā atlīdzība par tās akciju atpirkšanu)

8

2018/C 276/11

Lieta C-458/17 P: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedums – Rami Makhlouf/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīrijas Arābu Republiku – Pasākumi, kas vērsti pret ietekmīgiem darījumu cilvēkiem, kas veic uzņēmējdarbību Sīrijā, kā arī pret ietekmīgiem Assad un Makhlouf ģimeņu locekļiem – Tiesības uz aizstāvību – Ietveršanas sarakstos pamatotības pierādīšana)

8

2018/C 276/12

Lieta C-589/16: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 7. jūnija rīkojums (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mario Alexander Filippi u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemesliem, kas pamato nepieciešamību saņemt atbildi uz prejudiciālo jautājumu, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība)

9

2018/C 276/13

Lieta C-402/17 P: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 17. maija rīkojums – JYSK sp. z o.o./Eiropas Komisija (Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Atteikums piešķirt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālo ieguldījumu lielam projektam “Eiropas Dalīto pakalpojumu centrs” – Prasība atcelt tiesību aktu – Uzņēmums, kas atbildīgs par projekta realizāciju – Pieņemamības nosacījumi – Tieša skāruma neesamība)

9

2018/C 276/14

Lieta C-481/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 30. maija rīkojums (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Nikolay Yanchev/Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktikaVeliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Eiropas Komisijas atļauta atbalsta shēma – Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē – Atbrīvojums no nodokļa – Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide – Nosacījumi – Atteikums piešķirt individuālo atbalstu atbilstoši šai atbalsta shēmai)

10

2018/C 276/15

Lieta C-190/18: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 30. maija rīkojums (Juge de paix du premier canton de Schaerbeek (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība)

11

2018/C 276/16

Lieta C-166/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 1. martā iesniedza Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Itālija) – Idroenergia Scrl/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Lieta C-249/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Lieta C-251/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. aprīlī iesniedza Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Lieta C-257/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. aprīlī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – M. Güler/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Lieta C-258/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. aprīlī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – H. Solak/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Lieta C-263/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 16. aprīlī iesniedza Rechtbank te 's Gravenhage (Nīderlande) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Lieta C-264/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. aprīlī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad

15

2018/C 276/23

Lieta C-265/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. aprīlī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Lieta C-269/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. aprīlī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S/C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Lieta C-285/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. aprīlī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Lieta C-288/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (re) – X BV/Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Lieta C-298/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. maijā iesniedza Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Vācija) – Reiner Grafe un Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH un OSL Bus GmbH

19

2018/C 276/28

Lieta C-302/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. maijā iesniedza Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beļģija) – X/Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Lieta C-314/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. maijā iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Openbaar Ministerie/SF

21

2018/C 276/30

Lieta C-329/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. maijā iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Altic”

21

2018/C 276/31

Lieta C-335/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. maijā iesniedza Sofiyski gradski sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret AK

22

2018/C 276/32

Lieta C-336/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. maijā iesniedza Apelativen sad Sofia (Bulgārija) – kriminālprocess pret EP

23

2018/C 276/33

Lieta C-342/18 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 15. marta rīkojumu lietā T-130/17 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A/Komisija 2018. gada 24. maijā iesniedza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

24

2018/C 276/34

Lieta C-358/18 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 15. marta spriedumu lietā T-507/15 Polijas Republika/Komisija 2018. gada 1. jūnijā iesniedza Polijas Republika

25

2018/C 276/35

Lieta C-363/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūnijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Lieta C-371/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. jūnijā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Lieta C-379/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. jūnijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

28

2018/C 276/38

Lieta C-393/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 14. jūnijā iesniedza High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Apvienotā Karaliste) – UD/XB

29

2018/C 276/39

Lieta C-432/16: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 12. aprīļa rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Lieta C-538/16: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 18. maija rīkojums (Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Lieta C-631/16: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 17. aprīļa rīkojums (Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Lieta C-686/16 P: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2018. gada 8. maija rīkojums – Meissen Keramik GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Lieta C-71/17: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2018. gada 22. marta rīkojums (Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Lieta C-141/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 1. jūnija rīkojums (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Lieta C-303/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 23. aprīļa rīkojums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Headlong Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Lieta C-371/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 12. aprīļa rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Uber BV/Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Lieta C-381/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 29. marta rīkojums – Eiropas Komisija/Horvātijas Republika, ko atbalsta Francijas Republika

32

2018/C 276/48

Lieta C-382/17: Tiesas (astotā palāta) priekšsēdētāja 2018. gada 24. maija rīkojums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

32

2018/C 276/49

Lieta C-415/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. aprīļa rīkojums – Eiropas Komisija/Horvātijas Republika, ko atbalsta Francijas Republika

32

2018/C 276/50

Lieta C-491/17: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2018. gada 28. maija rīkojums (Supreme Court of the United Kingdom; Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Hoteles Pinero Canarias SL/Keefe, kuru pārstāv viņa palīgs tiesvedībā Eyton

32

2018/C 276/51

Lieta C-615/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. aprīļa rīkojums (Landgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eurowings GmbH/Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Lieta C-645/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 23. marta rīkojums (Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland/Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Lieta C-711/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 17. maija rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Anke Hartog/British Airways plc

33

2018/C 276/54

Lieta C-721/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 17. maija rīkojums (Amtsgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Lieta C-7/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. aprīļa rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Lieta C-27/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 1. jūnija rīkojums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika, kuru atbalsta Francijas Republika

34

2018/C 276/57

Lieta C-57/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 17. maija rīkojums (Bundesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AX/BW

34

2018/C 276/58

Lieta C-87/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 29. maija rīkojums – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

34

2018/C 276/59

Lieta C-88/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 29. maija rīkojums – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

35

2018/C 276/60

Lieta C-196/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 1. jūnija rīkojums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Raúl Vítor Soares de Sousa/Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Vispārējā tiesa

2018/C 276/61

Lieta T-259/13 RENV: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – Francija/Komisija (ELVGF – Garantiju nodaļa – ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Lauku attīstības atbalsta pasākumi – Apgabali ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem – Vienotas likmes finanšu korekcija – Francijas izdevumi – Blīvuma kritērijs – Pārbaudes uz vietas)

36

2018/C 276/62

Lieta T-104/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedums – KV/Komisija (Nolīgumi par subsīdijām, kas noslēgti rīcības programmas mūžizglītības jomā (2007.-2013. gads) ietvaros – Projekti “Green Business is Smart Business” un “LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” – Neattaisnotās izmaksas – Prasība atcelt tiesību aktu – Komisijas kompetences neesamība)

36

2018/C 276/63

Apvienotās lietas T-306/15 un T-484/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedums – KV/EACEA (“Šķīrējklauzula – Nolīgumi par subsīdijām, kas noslēgti saistībā ar rīcības programmu mūžizglītības jomā (2007-2013) – Projekti NEST un “This is IT” – Neatlīdzināmi izdevumi – Prasību pārkvalificēšana”)

37

2018/C 276/64

Lieta T-537/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – Deutsche Post/EUIPO – Verbis Alfa un EasyPack (“InPost”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “InPost” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “INFOPOST” un “ePOST” un agrāka valsts vārdiska preču zīme “POST” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Kaitējuma reputācijai neesamība un vājināšanas neesamība – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts) – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

38

2018/C 276/65

Lieta T-227/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 21. jūnija spriedums – Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Paklājs) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo paklāju – Agrāks dizainparaugs – Spēkā neesamības pamats – Individuāla rakstura neesamība – Informēts lietotājs – Autora brīvības pakāpe – Attīstības līmeņa piesātinātības pierādījums – Atšķirīga kopējā iespaida neesamība – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Regulas Nr. 6/2002 63. panta 1. punkts)

39

2018/C 276/66

Lieta T-228/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 21. jūnija spriedums – Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Oļu pludmales virsmas musturs) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots oļu pludmales virsmas musturs – Agrāks dizainparaugs – Spēkā neesamības pamats – Novitātes neesamība – Regulas (EK) Nr. 6/2002 5. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

39

2018/C 276/67

Lieta T-325/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedums – České dráhy/Komisija (Konkurence – Administratīvais process – Lēmums, ar kuru uzdod veikt pārbaudi – Samērīgums – Patvaļīguma neesamība – Pienākums norādīt pamatojumu – Pietiekami nopietni netiešie pierādījumi – Tiesiskā noteiktība – Tiesiskā paļāvība – Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību – Tiesības uz aizstāvību)

40

2018/C 276/68

Lieta T-619/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (“GiCapri “a giacchett’e capri””) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GiCapri “a giacchett’e capri”” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “CAPRI” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

41

2018/C 276/69

Lieta T-621/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedums – České dráhy/Komisija (Konkurence – Administratīvais process – Lēmums, ar kuru uzdod veikt pārbaudi – Pārbaude, ko ir uzdots veikt, pamatojoties uz citā pārbaudē iegūtu informāciju – Samērīgums – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību – Tiesības uz aizstāvību)

41

2018/C 276/70

Lieta T-739/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – Akant Monika i Zbigniew Harasym/EUIPO – Hunter Douglas Holding (“COSIMO”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “COSIMO” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “COSIFLOR” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījums – Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 47. panta 2. punkts))

42

2018/C 276/71

Lieta T-71/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – France.com/EUIPO – Francija (“FRANCE.com”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “FRANCE.com” reģistrācijas pieteikums – Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “France” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

43

2018/C 276/72

Lieta T-78/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (“JUMBO”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “JUMBO” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja – Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 3. punkts) – Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts))

43

2018/C 276/73

Lieta T-211/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 28. jūnija spriedums – Amplexor Luxembourg/Komisija Publiski pakalpojumu līgumi – Iepirkuma procedūra – Pretendenta ierindošana kaskādes procedūrā – Paziņojumu apstrāde to publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā nolūkā – Vienlīdzīga attieksme pret pretendentiem – Pašreizējā līgumslēdzēja priekšrocības neitralizēšana – Pilnvaru nepareiza izmantošana

44

2018/C 276/74

Lieta T-362/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 27. jūnija spriedums – NCL/EUIPO (“FEEL FREE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “FEEL FREE” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts))

45

2018/C 276/75

Lieta T-556/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. jūnija spriedums – Staropilsen/EUIPO – Pivovary Staropramen (“STAROPILSEN; STAROPLZEN”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “STAROPILSEN STAROPLZEN” – Agrākas Eiropas Savienības un valsts vārdiskas preču zīmes “STAROPRAMEN” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 60. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

45

2018/C 276/76

Lieta T-657/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedums – Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (“HPC POLO”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “HPC POLO” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “POLO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Atšķirtspēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

46

2018/C 276/77

Lieta T-691/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 29. jūnija spriedums – hoechstmass Balzer/EUIPO (Mērlentes kārbiņas forma) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums – Mērlentes kārbiņas forma – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

46

2018/C 276/78

Lieta T-156/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija rīkojums – L/Parlaments (Civildienests – Akreditēts deputāta palīgs – Līguma izbeigšana – Lis pendens – Nepieņemamība)

47

2018/C 276/79

Lieta T-587/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija rīkojums – Unigroup/EUIPO – Pronova Laboratories (“nailicin”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “nailicin” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Beniluksa vārdiska preču zīme “NAILCLIN” – Relatīvs atteikuma pamats – Agrākās preču zīmes reģistrācijas apliecības kopija – Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta c) apakšpunkta ii) daļa (tagad – Deleģētās regulas (ES) 2017/1430 7. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa) – Dokumenta, kas iesniegts kopā ar iebildumu rakstu, ņemšana vērā – Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 4. punkts (tagad – Deleģētās regulas 2017/1430 7. panta 5. punkts) – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

48

2018/C 276/80

Lieta T-258/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. aprīlī – Brunke/Komisija

48

2018/C 276/81

Lieta T-316/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. maijā – Mediaservis/Komisija

49

2018/C 276/82

Lieta T-318/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. maijā – Amazon EU un Amazon.com/Komisija

51

2018/C 276/83

Lieta T-358/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. jūnijā – J. García Carrión/EUIPO – Codorníu (“JAUME CODORNÍU”)

52

2018/C 276/84

Lieta T-359/18: Prasība, kas celta 2018. gada 11. jūnijā – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (“TRICOPID”)

53

2018/C 276/85

Lieta T-361/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. jūnijā – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (“SIR BASMATI RICE”)

54

2018/C 276/86

Lieta T-366/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. jūnijā– Pet King Brands/EUIPO – Virbac (“SUIMOX”)

55

2018/C 276/87

Lieta T-367/18: Prasība, kas celta 2018. gada 15. jūnijā – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (“UKIO”)

56

2018/C 276/88

Lieta T-368/18: Prasība, kas celta 2018. gada 15. jūnijā – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (“ETI Bumbo”)

56

2018/C 276/89

Lieta T-369/18: Prasība, kas celta 2018. gada 18. jūnijā – Napolitano/Komisija

57

2018/C 276/90

Lieta T-371/18: Prasība, kas celta 2018. gada 18. jūnijā – Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA

58

2018/C 276/91

Lieta T-378/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. jūnijā – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (“CRUZADE”)

59

2018/C 276/92

Lieta T-381/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. jūnijā – Engel/EUIPO – F. Engel (“ENGEL”)

60

2018/C 276/93

Lieta T-487/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūnija rīkojums – ES/Komisija

61

2018/C 276/94

Lieta T-620/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija rīkojums – Teollisuuden Voima/Komisija

61

2018/C 276/95

Lieta T-148/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūnija rīkojums – ES/Komisija

61


LV

 

Top