EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:255:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 255, 2018. gada 20. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 255

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 20. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 255/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8954 – BPEA/PAI/WFC)  (1 )

1


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2018/C 255/02 CON/2018/19

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2018. gada 11. aprīlis) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/19)

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 255/03

Euro maiņas kurss

8

2018/C 255/04

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2018 (2018. gada 3. jūlijs), ar ko groza pielikumus un protokolus Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, izņemot dzīvības apdrošināšanu, un konstatē, ka līgumslēdzēju pušu vietējie tiesību akti ir saderīgi ar minēto nolīgumu

9

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 255/05

Izmaiņas saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) – ETSG Helicas

15


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 255/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8786 – OMERS / DV4 / QIA / ABP / Real Estate JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru  (1 )

16

2018/C 255/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9018 – Cerberus Group / WFS Global Holding) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru  (1 )

18

2018/C 255/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9022 – Watling Street Capital Partners / Sisaho International) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru  (1 )

19


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top