EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:251:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 251, 2018. gada 18. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 251

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 18. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 251/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8906 – Goodyear/Bridgestone/TireHub)  (1 )

1

2018/C 251/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8910 – Bouygues / Alpiq InTec and Kraftanlagen München)  (1 )

1


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2018/C 251/03 CON/2018/26

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2018. gada 11. maijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus; un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (CON/2018/26)

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 251/04

Padomes Lēmums (2018. gada 13. jūlijs), ar ko ieceļ vienu Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta valdes locekļa vietnieku no Grieķijas

5

2018/C 251/05

Paziņojums tās personas un vienības ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/849, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2018/1016, un Padomes Regulā (ES) 2017/1509, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/1009, par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

7

 

Eiropas Komisija

2018/C 251/06

Euro maiņas kurss

8

2018/C 251/07

Komisijas Lēmums (2018. gada 17. jūlijs), ar ko izveido Komisijas ekspertu grupu “Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa” un atceļ Lēmumu, ar ko izveido Komisijas ekspertu grupu reto slimību jomā, un Lēmumu, ar ko izveido Komisijas ekspertu grupu vēža apkarošanai  (1 )

9


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top