EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 211, 2018. gada 18. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 18. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 211/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 211/02

Lieta C-233/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reģionālais nodoklis attiecībā uz lieliem mazumtirdzniecības objektiem — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Vides aizsardzība un teritorijas plānošana — Valsts atbalsts — Selektīvs pasākums — Komisijas vēstule par sūdzības izskatīšanas izbeigšanu — Pastāvošs atbalsts)

2

2018/C 211/03

Apvienotās lietas C-234/16 un C-235/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reģionālais nodoklis attiecībā uz lieliem mazumtirdzniecības objektiem — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Vides aizsardzība un teritorijas plānošana — Valsts atbalsts — Selektīvs pasākums)

3

2018/C 211/04

Apvienotās lietas C-236/16 un C-237/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reģionālais nodoklis attiecībā uz lieliem mazumtirdzniecības objektiem — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Vides aizsardzība un teritorijas plānošana — Valsts atbalsts — Selektīvs pasākums)

4

2018/C 211/05

Lieta C-353/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 24. aprīļa spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MP/Secretary of State for the Home Department (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patvēruma politika — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 4. pants — Direktīva 2004/83/EK — 2. panta e) punkts — Nosacījumi, lai saņemtu alternatīvo aizsardzību — 15. panta b) punkts — Būtiska kaitējuma risks pieteikuma iesniedzēja psihiskajai veselībai nosūtīšanas atpakaļ uz viņa izcelsmes valsti gadījumā — Persona, kas savā izcelsmes valstī ir tikusi spīdzināta)

4

2018/C 211/06

Lieta C-34/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums (High Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Savstarpēja palīdzība prasījumu piedziņā — Direktīva 2010/24/ES — 14. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Pieprasījuma saņēmējas iestādes iespēja atteikt palīdzību piedziņā tādēļ, ka par prasījumu nav pienācīgi paziņots)

5

2018/C 211/07

Lieta C-81/17: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums (Curtea de Apel Suceava (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Zabrus Siret SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Direktīva 2006/112/EK — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Priekšnodokļa atskaitīšana — Tiesības uz PVN atmaksāšanu — Darījumi, kas attiecas uz taksācijas periodu, par kuru jau ir pabeigta nodokļu revīzija — Valsts tiesību akti — Iespēja nodokļa maksātājam koriģēt nodokļa deklarācijas, par kurām jau ir notikusi nodokļu revīzija — Izslēgšana — Efektivitātes princips — Nodokļu neitralitāte — Tiesiskā noteiktība)

6

2018/C 211/08

Apvienotās lietas C-91/17 P un C-92/17 P: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Cellnex Telecom SA, iepriekš Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA/Eiropas Komisija, SES Astra (Apelācija — Valsts atbalsts — Ciparu televīzija — Atbalsts zemes ciparu televīzijas ieviešanai attālās un mazāk urbanizētās teritorijās Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Kastīlijas-Lamančas autonomā kopiena, Spānija) — Subsīdiju piešķiršana zemes ciparu televīzijas platformu operatoriem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Jēdziens “valsts atbalsts” — Priekšrocība — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Definīcija — Dalībvalstu rīcības brīvība)

6

2018/C 211/09

Lieta C-97/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Dabas aizsardzība — Direktīva 2009/147/EK — Savvaļas putnu aizsardzība — Īpaši aizsargājama teritorija (ĪAT) — Skaitliski un lieluma ziņā Direktīvas 2009/147 I pielikumā minēto putnu sugu aizsardzībai vispiemērotāko teritoriju klasificēšana par ĪAT — Putnu aizsardzībai nozīmīgas teritorijas (PANT) — Rilas PANT — Rilas PANT daļēja klasificēšana par ĪAT)

7

2018/C 211/10

Lieta C-66/18: Prasība, kas iesniegta 2018. gada 1. februārī — Eiropas Komisija/Ungārija

7

2018/C 211/11

Lieta C-78/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Eiropas Komisija/Ungārija

8

2018/C 211/12

Lieta C-139/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. februārīCJ iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 13. decembra spriedumu lietā T-602/16 CJ/Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

9

2018/C 211/13

Lieta C-167/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. martā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spānija) – Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Lieta C-176/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. martā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Lieta C-177/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. martā iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Spānija) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Lieta C-186/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. martā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Lieta C-193/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. martā iesniedza Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) – Google LLC/Bundesrepublik Deutschland

14

2018/C 211/18

Lieta C-205/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. martā iesniedza Curtea de Apel Piteşti (Rumānija) – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Lieta C-233/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. martā iesniedza Arbeidshof te Brussel (Beļģija) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Lieta C-242/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. apīlī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – “UniCredit Leasing” EAD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Lieta C-254/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. aprīlī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Lieta C-270/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. aprīlī iesniedza Conseil d'État (Francija) – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

 

Vispārējā tiesa

2018/C 211/23

Lieta T-47/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. maija spriedums – Sigma Orionis/REA (Šķīrējklauzula — Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” — Dotācijas nolīguma maksājumu apturēšana pēc finanšu revīzijas — Prasība, kuras mērķis ir panākt, ka REA samaksā summas, kas tai ir jāmaksā atbilstoši dotācijas nolīguma izpildei)

19

2018/C 211/24

Lieta T-48/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. maija spriedums – Sigma Orionis/Komisija (Šķīrējklauzula — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) un Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” — Maksājumu apturēšana un dotāciju līgumu izbeigšana pēc finanšu revīzijas — Prasība, kuras mērķis ir panākt, ka Komisija samaksā summas, kas tai ir jāmaksā atbilstoši dotāciju līgumu izpildei — Ārpuslīgumiskā atbildība)

19

2018/C 211/25

Lieta T-168/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. maija spriedums – Grizzly Tools/Komisija (Patērētāju un darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzība — Direktīva 2006/42/EK — Drošības klauzula — Valsts pasākums, ar ko noteikts aizliegums laist tirgū augstspiediena mazgātāju — Būtiskas veselības aizsardzības un drošības prasības — Komisijas lēmums, ar kuru pasākums atzīts par pamatotu — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme)

20

2018/C 211/26

Lieta T-428/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 2. maija spriedums – Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (“ALPINEWELTEN Die Bergführer”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ALPINEWELTEN Die Bergführer” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

21

2018/C 211/27

Lieta T-429/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. maija spriedums – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (“LABORATOIRES MAJORELLE”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “LABORATOIRES MAJORELLE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MAJORELLE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Agrākas preču zīmes — Preču zīmes reģistrācijas pieteikuma sadalīšana — Regulas Nr. 207/2009 44. panta 6. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 50. panta 6. punkts))

21

2018/C 211/28

Lieta T-195/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. martā – Talanton/Komisija

22

2018/C 211/29

Lieta T-200/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. martā – Fersher Developments un Lisin/Komisija un ECB

23

2018/C 211/30

Lieta T-208/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. martā – Nessim Daoud u.c./Padome u.c.

23

2018/C 211/31

Lieta T-214/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. martā – Briois/Parlaments

24

2018/C 211/32

Lieta T-215/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. martā – QB/ECB

25

2018/C 211/33

Lieta T-216/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. martā – Pozza/Parlaments

26

2018/C 211/34

Lieta T-217/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. martā – DK/EĀDD

27

2018/C 211/35

Lieta T-254/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. aprīlī – China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products u.c./Komisija

28

2018/C 211/36

Lieta T-676/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. aprīļa rīkojums – UN/Komisija

29


LV

 

Top