EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 129, 2018. gada 11. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 11. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 530. plenārsesija 2017. gada 6. un 7. decembrī

2018/C 129/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nevienlīdzīga bagātību sadale Eiropā: gūtās peļņas un strādājošo ienākumu neatbilstība dalībvalstīs” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2018/C 129/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgas sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības sistēmas digitālajā laikmetā” (pašiniciatīvas atzinums)

7

2018/C 129/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību jauniešu radikalizācijas novēršanai” (pašiniciatīvas atzinums)

11

2018/C 129/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums visaptverošas pārtikas politikas veidošanā Eiropas Savienībā” (pašiniciatīvas atzinums)

18

2018/C 129/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Tirdzniecības un ieguldījumu svarīgā nozīme ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā un īstenošanā” (pašiniciatīvas atzinums)

27

2018/C 129/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) koncepcijas sniegtās priekšrocības integrētai vietējai un lauku attīstībai” (izpētes atzinums)

36


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 530. plenārsesija 2017. gada 6. un 7. decembrī

2018/C 129/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Iniciatīva strādājošo vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam””(COM(2017) 252 final),“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES”(COM(2017) 253 final – 2017/0085 (COD))

44

2018/C 129/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma”(COM(2017) 294 final)

51

2018/C 129/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Aizsardzības fonda izveide”(COM(2017) 295 final)

58

2018/C 129/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas 2017. gada 28. aprīļa paziņojums “Komisijas paziņojums par tiesu pieejamību vides lietās””(C(2017) 2616 final)

65

2018/C 129/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem”(COM(2017) 282 final – 2017/0113 (COD))

71

2018/C 129/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku”(COM(2017) 353 final – 2017/0146/(COD))

75

2018/C 129/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Atjaunota partnerība ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna reģiona valstīm”(JOIN(2016) 52 final)

76

2018/C 129/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Iniciatīva zilās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai Vidusjūras rietumu reģionā””(COM(2017) 183)

82

2018/C 129/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai””(COM(2017) 198 final)

90

2018/C 129/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu”(COM(2017) 481 final – 2017/0219 (COD))

96

2018/C 129/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība””(COM(2017) 565 final – 2017/0247 COD)

98


LV

 

Top