EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 123, 2018. gada 9. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 123

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 9. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 123/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 123/02

Lieta C-304/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. februāra spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc American Express Co. lūguma/The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (ES) 2015/751 — Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem — 1. panta 5. punkts — Trīspusējas maksājumu karšu shēmas pielīdzināšana četrpusējai maksājumu karšu shēmai — Nosacījumi — Kartēm piesaistītu maksājumu instrumentu izdošana kopā “ar zīmolu koplietošanas partneri vai ar pārstāvja starpniecību”, izmantojot trīspusēju maksājumu karšu shēmu — 2. panta 18. punkts — Jēdziens “trīspusēju maksājumu karšu shēma” — Spēkā esamība)

2

2018/C 123/03

Lieta C-359/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 6. februāra spriedums (Hof van Cassatie (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Migrējoši darba ņēmēji — Sociālais nodrošinājums — Piemērojamie tiesību akti — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Norīkotie darba ņēmēji — Regula (EEK) Nr. 574/72 — 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Apliecība E 101 — Pierādījuma spēks — Krāpnieciski iegūta vai izmantota apliecība)

3

2018/C 123/04

Lieta C-380/16: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 8. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 73. pants — Nodokļa bāze — 306.-310. pants — Īpašais režīms ceļojumu aģentūrām — Pārdevumu uzņēmumiem, kuri ir nodokļa maksātāji, izslēgšana no šī režīma — Nodokļa bāzes vispārēja noteikšana par konkrētu periodu — Nesaderība)

3

2018/C 123/05

Lieta C-590/16: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 8. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2008/118/EK — 7. pants — Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējais režīms — Naftas produktu piegāde, neuzliekot akcīzes nodokli — Degvielas uzpildes stacijas uz Grieķijas Republikas robežas ar trešajām valstīm — Akcīzes nodokļa iekasējamība — Akcīzes preču “nodošanas patēriņam” jēdziens — “Novirzīšanas no atliktās nodokļa maksāšanas režīma” jēdziens)

4

2018/C 123/06

Lieta C-643/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. februāra spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc American Express Co. lūguma/The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva (ES) 2015/2366 — Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū — 35. panta 1. punkts — Prasības piekļuves jomā maksājumu sistēmām atļauju saņēmušiem vai reģistrētiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem — 35. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts — Šo prasību nepiemērojamība maksājumu sistēmām, kas aptver tikai un vienīgi maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kuri pieder vienai grupai — Minēto prasību piemērošana trīspusējām maksājumu karšu shēmām, kas ir noslēgušas līgumus par zīmolu koplietošanu vai pārstāvniecību — Spēkā esamība)

5

2018/C 123/07

Lieta C-144/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 8. februāra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — LESD 49. un 56. pants — Direktīva 2004/18/EK — Pamatojums izslēgšanai no dalības iepirkumā — Apdrošināšanas pakalpojumi — Vairāku Lloyd’s of London sindikātu dalība vienā un tajā pašā iepirkumā — Piedāvājumu parakstīšana, ko veic Lloyd’s of London ģenerālpārstāvis attiecīgajā valstī — Pārskatāmības, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi — Samērīgums)

6

2018/C 123/08

Lieta C-181/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 8. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Transporta politika — Regula (EK) Nr. 1071/2009 — Autopārvadātājs — Sabiedriskā transporta atļauja — Piešķiršanas nosacījumi — 3. panta 1. un 2. punkts — 5. panta b) apakšpunkts — Nepieciešamais transportlīdzekļu skaits — Valsts tiesiskais regulējums — Stingrāki piešķiršanas nosacījumi — Paaugstināts minimālais transportlīdzekļu skaits)

6

2018/C 123/09

Lieta C-508/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 19. augustāCBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2017. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-906/16 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Eiropas Komisija

7

2018/C 123/10

Lieta C-703/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. decembrī iesniedza Oberlandesgericht Wien (Austrija) – Adelheid Krah/Universität Wien

7

2018/C 123/11

Lieta C-713/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. decembrī iesniedza Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Lieta C-721/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. decembrī iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Lieta C-4/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Michael Winterhoff kā maksātnespējas administrators pār DIREKTexpress Holding AG mantu/Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Lieta C-5/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Jochen Eisenbeis kā maksātnespējas administrators pār JUREX GmbH mantu/Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Lieta C-16/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. janvārī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Lieta C-17/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. janvārī iesniedza Tribunalul Mureş (Rumānija) – kriminālprocess pret Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Lieta C-22/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. janvārī iesniedza Amtsgericht Darmstadt (Vācija) – TopFit e.V., Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Lieta C-31/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. janvārī iesniedza Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) – “Elektrorazpredelenie Jug” EAD/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Lieta C-122/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. februārī – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

13

 

Vispārējā tiesa

2018/C 123/20

Lieta T-731/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 21. februāra spriedums – Klyuyev/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskais pamats — Faktiskais pamats — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz īpašumu — Tiesības uz reputācijas aizsardzību — Samērīgums — Pamattiesību aizsardzība, kas ir līdzvērtīga Savienībā garantētajai aizsardzībai — Iebilde par prettiesiskumu)

15

2018/C 123/21

Lieta T-118/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. februāra spriedums – Deutsche Post/EUIPO – bpost (“BEPOST”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “BEPOST” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ePost” un agrāka valsts vārdiska preču zīme “POST” — Nereģistrēta preču zīme vai komercdarbībā izmantots apzīmējums “POST” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 4. punkts) — Kaitējuma reputācijai neesamība un vājināšanas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts) — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

16

2018/C 123/22

Lieta T-445/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. februāra spriedums – Schniga/CPVO (“Gala Schnico”) (Augu šķirnes — Pieteikums par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu augu šķirnei “Gala Schnico” — Tehniskā pārbaude — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 2100/94 75. panta pirmais teikums — Viendabīgums — Regulas Nr. 2100/94 8. pants — Papildu pārbaude — Regulas Nr. 2100/94 57. panta 3. punkts — Vienlīdzīga attieksme — Faktu pārbaude, ko CPVO veic pēc savas iniciatīvas — Regulas Nr. 2100/94 76. pants)

17

2018/C 123/23

Lieta T-727/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 21. februāra spriedums – Repower/EUIPO – repowermap.org (“REPOWER”) (Eiropas Savienības preču zīme — Apelācijas padomes lēmums, ar kuru atcelts agrāks lēmums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 80. pants (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 103. pants) — Vispārējais tiesību princips, kas ļauj atsaukt prettiesisku administratīvu aktu

17

2018/C 123/24

Lieta T-45/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. februāra spriedums – Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (“CK1”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “CK1” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “CK” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

18

2018/C 123/25

Lieta T-179/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 21. februāra spriedums – Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille un Tariot (“NYouX”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “NY ouX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “NUXE” — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. panta pirmais teikums (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 94. panta 1. punkta pirmais teikums) — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču līdzība — Apzīmējumu līdzība — Atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

19

2018/C 123/26

Lieta T-210/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. februāra spriedums – International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (“TRIPLE TURBO”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “TRIPLE TURBO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “TURBO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

19

2018/C 123/27

Lieta T-711/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 9. februāra rīkojums – Arcofin u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Beļģijas Karaliste īstenojusi par labu ARCO grupas finanšu kooperatīvajām sabiedrībām — Garantiju shēma, ar ko aizsargā fizisko personu, kuras ir šo sabiedrību biedri, pajas — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Selektīva priekšrocība — Pasākums, kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus un ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm — Pasākums, kas paredzēts, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts tautsaimniecībā — Tiesiskā paļāvība — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

20

2018/C 123/28

Lieta T-436/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. februāra rīkojums – AEIM un Kazenas/Komisija (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Noilgums — Kaitējumu apstiprinošu pierādījumu neesamība — Acīmredzami noraidāma prasība)

21

2018/C 123/29

Lieta T-919/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 1. februāra rīkojums – Collins/Parlaments (Privilēģijas un imunitāte — Eiropas Parlamenta loceklis — Lēmums neaizstāvēt privilēģijas un imunitāti — Acīmredzami nepieņemama prasība — Acīmredzama kompetences neesamība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

21

2018/C 123/30

Lieta T-786/16: Prasība, kas celta 2017. gada 12. decembrī – PV/Komisija

22

2018/C 123/31

Lieta T-47/18: Prasība, kas celta 2018. gada 29. janvārī – UZ/Parlaments

24

2018/C 123/32

Lieta T-54/18: Prasība, kas celta 2018. gada 31. janvārī – Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty (“1st AMERICAN”)

25

2018/C 123/33

Lieta T-62/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Aeris Invest/VNV

25

2018/C 123/34

Lieta T-204/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. februāra rīkojums – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Komisija

27


LV

 

Top