EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:114:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 114, 2018. gada 28. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 114

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 28. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 114/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8793 – Axión/Enagás/Axent) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 114/02

Euro maiņas kurss

2

2018/C 114/03

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/9/EK īstenošanu par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

3

2018/C 114/04

Komisijas paziņojums, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/424 par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

7

2018/C 114/05

Tīkls starp organizācijām, kuru darbības sfēra ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) misijas jomā

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 114/06

Paziņojums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 4. punktu – atļauja saglabāt valsts pasākumus, kas ir stingrāki par ES saskaņošanas pasākuma noteikumiem ( 1 )

11

2018/C 114/07

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 16. panta 4. punktu – Sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi ( 1 )

14

2018/C 114/08

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1 )

15

2018/C 114/09

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1 )

16


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 114/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8807 – Spectris / Macquarie Group / Soundwave Holdings) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

17

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2018/C 114/11

Paziņojums par pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 35. pantu – termiņa apturēšana, lai pieņemtu īstenošanas aktus

19

2018/C 114/12

Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 35. pantam – Pieprasījums, ko iesniegusi viena dalībvalsts – termiņa atlikšana

20

2018/C 114/13

Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 35. pantam – Līgumslēdzēja iesniegts pieprasījums

21


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top