EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:107:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 107, 2018. gada 22. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 22. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2018/C 107/01 ECB/2018/9

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2018. gada 9. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem (ECB/2018/9)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 107/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8728 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners / JV) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 107/03

Padomes Lēmums (2018. gada 19. marts), ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi

3

2018/C 107/04

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/172/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/466, un Padomes Regulā (ES) Nr. 270/2011, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/465, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Ēģiptē

4

2018/C 107/05

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 270/2011, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/465 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Ēģiptē

5

2018/C 107/06 2018/468

Paziņojums personām, grupām un vienībām, kuras iekļautas sarakstā, kas minēts 2. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (skatīt Padomes Īstenošanas regulas (ES) 2018/468 pielikumu)

6

2018/C 107/07

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

7

 

Eiropas Komisija

2018/C 107/08

Euro maiņas kurss

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 107/09

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu saistību uzlikšana attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

9

2018/C 107/10

Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1 )

9

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2018/C 107/11

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

10


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2018/C 107/12

Paziņojums par atklāto konkursu

12

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 107/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8815 – Vapo / OP Financial Group / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top