Help Print this page 

Document C:2018:096:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 96, 2018. gada 14. marts

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 96

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 14. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 96/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8814 – Melrose/GKN) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 96/02

Euro maiņas kurss

2

2018/C 96/03

Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvā komisija – Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72

3

2018/C 96/04

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm 28 dalībvalstīm, ko piemēro no 2018. gada 1. aprīļa(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2004 ( OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp. ))

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 96/05

Informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar 5. panta 2. punktu – Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) izveide (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1082/2006 ( OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp. ))

6


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 96/06

Paziņojums par konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklāta tērauda ražojumu importam piemērojamo antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu

8

2018/C 96/07

Paziņojums par to kompensācijas pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam

21

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 96/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8765 – Lenovo/Fujitsu/FCCL) ( 1 )

31

2018/C 96/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8840 – Apollo/JSW/Monnet) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

33

2018/C 96/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8851 – BASF / Bayer Divestment Business) ( 1 )

34

2018/C 96/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8830 – Strategic Value Partners / Vita Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

35

2018/C 96/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8780 – PPF Group / Škoda Transportation / VUKV / JK / Satacoto / Škoda Investment / Bammer Trade) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

36

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2018/C 96/13

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

38


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top