EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:042:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 42, 2018. gada 5. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 42

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 5. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 42/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 42/02

Lieta C-401/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 30. jūnijāDouble “W” Enterprises Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 15. maija spriedumu lietā T-899/16: Double “W” Enterprises Ltd/Spānijas Karaliste

2

2018/C 42/03

Lieta C-468/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 3. augustāMorton’s of Chicago Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 15. maija spriedumu lietā T-223/15 Morton’s of Chicago/EUIPO

2

2018/C 42/04

Lieta C-520/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 30. augustāX-cen-tek GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-470/16 X-cen-tek GmbH & Co. KG /Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

2

2018/C 42/05

Lieta C-614/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella S.L. un Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Lieta C-627/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. novembrī iesniedza Okresný súd Dunajská Streda (Slovākija) – ZSE Energia a.s./RG

3

2018/C 42/07

Lieta C-633/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. novembrī iesniedza Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Lieta C-640/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. novembrī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Protugāle) – Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Lieta C-661/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. novembrī iesniedza High Court (Īrija) – M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Īrija

5

2018/C 42/10

Lieta C-665/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 27. novembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 12. septembra rīkojumu lietā T-247/16 Trasta Komercbanka AS u.c./Eiropas Centrālā banka

6

2018/C 42/11

Lieta C-669/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 27. novembrī Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, SIA C & R Invest, Figon Co. Ltd., GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 12. septembra rīkojumu lietā T-247/16 Trasta Komercbanka AS u.c./Eiropas Centrālā banka

8

2018/C 42/12

Lieta C-670/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 19. septembra spriedumu lietā T-327/15 Grieķijas Republika/Eiropas Komisija 2017. gada 20. novembrī iesniedza Grieķijas Republika

8

 

Vispārējā tiesa

2018/C 42/13

Lieta T-460/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – AETMD/Padome (Dempings — Taizemes izcelsmes sagatavoti vai konservēti cukurkukurūzas graudi — Daļēja starpposma pārskatīšana — Galīgā antidempinga maksājuma grozīšana — Apvienība, kas pārstāv Savienības ražotājus — Procesuālo tiesību pārkāpums — Tiesības uz aizstāvību)

10

2018/C 42/14

Lieta T-136/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – Evropaïki Dynamiki/Parlaments (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumu attiecībā uz visām iepirkumā paredzētajām daļām — Piekļuves atteikums — Pieprasīto dokumentu individuālas un konkrētas pārbaudes neesamība — Izņēmums saistībā ar sabiedriskās drošības aizsardzību — Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar privātās dzīves aizsardzību — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību — Vispārēja prezumpcija — Nesamērīgs darba apjoms)

11

2018/C 42/15

Lieta T-164/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Parlaments (Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Informātikas ārpakalpojumu sniegšana Parlamentam un citām Savienības iestādēm un aģentūrām — Pretendenta ierindošana kaskādes procedūrā — Piešķiršanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Ārpuslīgumiskā atbildība)

11

2018/C 42/16

Lieta T-314/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Grieķija/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts uzņēmumam, kas ir noslēdzis koncesijas līgumu konteineru termināļu izmantošanai Pirejas ostā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Valsts atbalsta jēdziens — Atbalsts, kas ir paredzēts, lai sekmētu atsevišķu darbību vai atsevišķu saimniecisko reģionu attīstību — Atbalsta attīstību veicinošā iedarbība — Atbalsta nepieciešamība — Atbalsta apmēra noteikšana)

12

2018/C 42/17

Lieta T-497/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Oltis Group/Komisija (Izpēte un attīstība — Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (2014. – 2020. gads) — Savienības ieguldījumu pētniecībai un inovācijām dzelzceļa nozarē stimulēšana un koordinēšana — Kopuzņēmuma Shift2rail izveidošana — Kopuzņēmuma Shift2rail asociētā dalībnieka statuss — Uzaicinājums izteikt interesi — Kandidatūras noraidīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

13

2018/C 42/18

Lieta T-692/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – HTTS/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Ārpuslīgumiskā atbildība — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums)

13

2018/C 42/19

Lieta T-712/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Crédit mutuel Arkéa/ECB (Ekonomikas un monetārā politika — Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība — Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 3. punkts — Prudenciālā uzraudzība konsolidētā līmenī — Prudenciālajai uzraudzībai pakļauta grupa — Iestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei — Regulas (ES) Nr. 468/2014 2. panta 21. punkta c) apakšpunkts — Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pants — Pašu kapitāla prasības — Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkts)

14

2018/C 42/20

Lieta T-52/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Crédit mutuel Arkéa/ECB (Ekonomikas un monetārā politika — Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība — Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 3. punkts — Prudenciālā uzraudzība konsolidētā līmenī — Prudenciālajai uzraudzībai pakļauta grupa — Iestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei — Regulas (ES) Nr. 468/2014 2. panta 21. punkta c) apakšpunkts — Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pants — Pašu kapitāla prasības — Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkts)

15

2018/C 42/21

Lieta T-114/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Delfin Wellness/EUIPO – Laher (Infrasarkano staru kabīnes un saunas kabīnes) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēti Kopienas dizainparaugi, kas atveido infrasarkano staru kabīnes un saunas kabīnes — Agrāki dizainparaugi — Spēkā neesamības pamats — Novitātes neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 5. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrāku dizainparaugu nodošana atklātībā pirms prioritātes datuma — Regulas Nr. 6/2002 7. panta 1. un 2. punkts — Tiesības tikt uzklausītam — Regulas Nr. 6/2002 64. panta 1. punkts)

15

2018/C 42/22

Lieta T-280/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (“GEO”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “GEO” — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspēja — Aprakstoša rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts) — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

16

2018/C 42/23

Lieta T-482/16 RENV: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Arango Jaramillo u.c./EIB (Civildienests — EIB personāls — Termiņš prasības celšanai — Saprātīgs termiņš — Pensijas — 2008. gada reforma — Darba attiecību līgumiskais raksturs — Samērīgums — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā noteiktība — Atbildība — Morālais kaitējums)

17

2018/C 42/24

Lieta T-575/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – Martinez De Prins u.c./ EĀDD (Civildienests — Ierēdņi — Darbinieki — Atalgojums — EĀDD personāls, kas pilda pienākumus trešā valstī — Civildienesta noteikumu X pielikuma 10. pants — Piemaksas par dzīves apstākļiem ikgadējais novērtējums — Lēmums, ar kuru samazina piemaksu par dzīves apstākļiem Ganā no 25 % uz 20 % — Iebilde par prettiesiskumu)

17

2018/C 42/25

Lieta T-577/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – Campo u.c./EĀDD (Civildienests — Ierēdņi — Darbinieki — Atalgojums — EĀDD personāls, kas pilda pienākumus trešā valstī — Civildienesta noteikumu X pielikuma 10. pants — Piemaksas par dzīves apstākļiem ikgadējais novērtējums — Lēmums, ar kuru samazina piemaksu par dzīves apstākļiem Melnkalnē no 15 % uz 10 % — Iebilde par prettiesiskumu)

18

2018/C 42/26

Lieta T-592/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – HQ/CPVO (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Lēmums nepagarināt darba līgumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Labas pārvaldības princips — Tiesības tikt uzklausītam — Psiholoģiska vardarbība — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Atbildība)

19

2018/C 42/27

Lieta T-602/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – CJ/ECDC (“Civildienests — Līgumdarbinieki — Karjeras attīstības ziņojums — 2012. gada novērtējums — Sagatavošana — Prasība atcelt lēmumu slēgt novērtējuma ziņojumu”)

19

2018/C 42/28

Lieta T-611/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – Trautmann/EĀDD (“Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Pabalsts izglītībai — Civildienesta noteikumu X pielikuma 15. pants — Piešķiršanas nosacījumi — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punkts — Maksas izglītības iestādes regulārs pilna laika apmeklējums — Civildienesta noteikumu 85. pants — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības tikt uzklausītam”)

20

2018/C 42/29

Lieta T-692/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – CJ/ECDC (Civildienests — Līgumdarbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta b) punkts — Lēmuma par līguma pirmstermiņa izbeigšanu atcelšana — LESD 266. pants — Civildienesta tiesas sprieduma izpilde — Jauna lēmuma par līguma pirmstermiņa izbeigšanu pieņemšana — Atpakaļejošs spēks)

21

2018/C 42/30

Lieta T-700/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (“SLIMDYNAMICS”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “SLIMDYNAMICS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “DYNAMIN” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

21

2018/C 42/31

Lieta T-703/16 RENV: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – CJ/ECDC (Civildienests — Līgumdarbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Pirmstermiņa izbeigšana — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta b) punkta ii) apakšpunkts — Iepriekšējas brīdināšanas kārtība — Atbildība — Morālais kaitējums)

22

2018/C 42/32

Lieta T-828/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – Consejo Regulador “Torta del Casar”/EUIPO – Consejo Regulador “Queso de La Serena” (“QUESO Y TORTA DE LA SERENA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “QUESO Y TORTA DE LA SERENA” reģistrācijas pieteikums — Cilmes vietas nosaukuma “Torta del Casar” aizsardzība — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 510/2006 2. panta 2. punkts, 3. panta 1. punkts un 13. panta 1. punkts — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 4. punkts))

22

2018/C 42/33

Lieta T-912/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – RRTec/EUIPO – Mobotec (“RROFA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “RROFA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ROFA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

23

2018/C 42/34

Lieta T-4/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Coedo Suárez/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Automātiska pensionēšanās — Lūgums atzīt, ka invaliditāti ir izraisījuši ar darbu saistīti faktori — Lūguma kvalificēšana par sūdzību — Saprātīgs termiņš — Nelikumīgi īstenots iepriekšējs administratīvais process — Nepieņemamība — Atbildība)

24

2018/C 42/35

Lieta T-217/11 REV: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. novembra rīkojums – Staelen/Ombuds (Ārpuslīgumiskā atbildība — Pieteikums pārskatīt nolēmumu — Tāda Tiesas vēlāk taisīta sprieduma sekas, ar kuru daļēji atcelts Vispārējās tiesas spriedums — Jaunu faktu neesamība — Nepieņemamība)

24

2018/C 42/36

Lieta T-252/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 29. novembra rīkojums – Ferrovial u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums — Spānijas nodokļu tiesību aktos paredzēta atbalsta shēma — Uzņēmumu ienākuma nodokli reglamentējoša tiesību norma, kas ļauj Spānijas uzņēmumiem norakstīt nemateriālo vērtību, kas rodas, iegādājoties līdzdalību ārvalstīs reģistrētos uzņēmumos — Administrācijas pa jaunam veikta interpretācija — Līdzdalības ārvalstu holdinga sabiedrībās tiešo iegāžu iekļaušana šajā shēmā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

25

2018/C 42/37

Lieta T-902/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. novembra rīkojums – HeidelbergCement/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Konkurence — Koncentrācija — Pelēkā cementa tirgus Horvātijā — Lēmums par detalizētas pārbaudes stadijas uzsākšanu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam — Nepārsūdzams akts — Sagatavojošs tiesību akts — Nepieņemamība)

25

2018/C 42/38

Lieta T-907/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. novembra rīkojums – Schwenk Zement/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Konkurence — Koncentrācija — Pelēkā cementa tirgus Horvātijā — Lēmums par detalizētas pārbaudes stadijas uzsākšanu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam — Nepārsūdzams akts — Sagatavojošs tiesību akts — Nepieņemamība)

26

2018/C 42/39

Lieta T-148/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. decembra rīkojums – Troszczynski/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu — Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Daļēja nepieņemamība — Daļēja tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

26

2018/C 42/40

Lieta T-381/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. decembra rīkojums – Acsen/Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 2011/35/ES — Akciju sabiedrību apvienošanās — Apvienošanās spēkā neesamība — Apvienošanās absolūtas spēkā neesamības nenošķiršana no relatīvas spēkā neesamības — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Acīmredzama nepieņemamība)

27

2018/C 42/41

Lieta T-669/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – Hernando Avendaño un citi/VNV

28

2018/C 42/42

Lieta T-735/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. oktobrī – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España/VNV

28

2018/C 42/43

Lieta T-745/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. novembrī – Kerkosand/Komisija

29

2018/C 42/44

Lieta T-754/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. novembrī – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Komisija

30

2018/C 42/45

Lieta T-779/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. novembrī – United Wineries/EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (“VIÑA ALARDE”)

31

2018/C 42/46

Lieta T-781/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. novembrī – Kraftpojkarna/Komisija

32

2018/C 42/47

Lieta T-782/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. novembrī – Wuxi Saijing Solar/Komisija

33

2018/C 42/48

Lieta T-783/17: Prasība, kas celta 2017. gada 1. decembrī – GE Healthcare/Komisija

34

2018/C 42/49

Lieta T-786/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. decembrī – BTC/Komisija

35

2018/C 42/50

Lieta T-789/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. novembrī – TecAlliance/EUIPO – Siemens (“TecDocPower”)

36

2018/C 42/51

Lieta T-790/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. decembrī – St. Andrews Links/EUIPO (“ST ANDREWS”)

37

2018/C 42/52

Lieta T-791/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. decembrī – St. Andrews Links/EUIPO (“ST ANDREWS”)

37

2018/C 42/53

Lieta T-792/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. decembrī – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (“MANDO”)

38

2018/C 42/54

Lieta T-797/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. decembrī – Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (“STAR”)

39

2018/C 42/55

Lieta T-798/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. decembrī – De Masi un Varoufakis/ECB

39

2018/C 42/56

Lieta T-799/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – Scania u.c./Komisija

40

2018/C 42/57

Lieta T-800/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (“FIGHT LIFE”)

41

2018/C 42/58

Lieta T-801/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. decembrī – Dermatest/EUIPO (“ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de”)

42

2018/C 42/59

Lieta T-802/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. decembrī – Dermatest/EUIPO (“ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED”)

43

2018/C 42/60

Lieta T-803/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. decembrī – Dermatest/EUIPO (“ORIGINAL excellent dermatest”)

43

2018/C 42/61

Lieta T-804/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – Stada Arzneimittel/EUIPO (Divu pretīmesošu loku attēls)

44

2018/C 42/62

Lieta T-808/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – Pethke/EUIPO

44

2018/C 42/63

Lieta T-616/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 5. decembra rīkojums – FE/Komisija

45

2018/C 42/64

Lieta T-64/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. novembra rīkojums – Lions Gate Entertainment/EUIPO (“DIRTY DANCING”)

46


LV

 

Top