Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 437, 2017. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 437

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 18. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 437/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 437/02

Lieta C-389/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Padomes lēmums, ar ko ir atļauts sākt sarunas par pārskatīto Lisabonas vienošanos par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm — LESD 3. panta 1. punkts — Savienības ekskluzīvā kompetence — Kopējā tirdzniecības politika — LESD 207. panta 1. punkts — Intelektuālā īpašuma komerciālie aspekti

2

2017/C 437/03

Lieta C-467/15 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Itālijas Republika piešķīrusi piena ražotājiem — Atbalsta shēma, kas saistīta ar piena nodevas atmaksu — Nosacījumu lēmums — Lēmums, ko Eiropas Savienības Padome pieņēmusi, pamatojoties uz LESD 108. panta 2. punkta trešo daļu — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 1. panta b) un c) punkts — Pastāvošs atbalsts — Jauns atbalsts — Jēdzieni — Pastāvoša atbalsta grozīšana, pārkāpjot nosacījumu, kas nodrošina atbalsta saderību ar iekšējo tirgu

3

2017/C 437/04

Apvienotās lietas C-593/15 P un C-594/15 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums – Slovākijas Republika/Eiropas Komisija Apelācija — Eiropas Savienības pašu resursi — Lēmums 2007/436/EK — Dalībvalstu finansiālā atbildība — Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem — Pienākums pārskaitīt Eiropas Komisijai zaudējumiem atbilstošo summu — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Eiropas Komisijas vēstule — “Apstrīdama tiesību akta” jēdziens

3

2017/C 437/05

Lieta C-599/15 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums – Rumānija/Eiropas Komisija Apelācija — Eiropas Savienības pašu resursi — Lēmums 2007/436/EK — Dalībvalstu finansiālā atbildība — Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem — Pienākums pārskaitīt Eiropas Komisijai zaudējumiem atbilstošo summu — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Komisijas vēstule — “Apstrīdama tiesību akta” jēdziens

4

2017/C 437/06

Lieta C-650/15 P: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums – Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), Nīderlandes Karaliste, Eiropas Komisija Apelācija — Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) — 57. pants — Vielas, kas rada ļoti lielas bažas — Apzināšana — 2. panta 8. punkta b) apakšpunkts — Atbrīvojums — 3. panta 15. punkts — “Starpprodukta” jēdziens — Akrilamīds

5

2017/C 437/07

Lieta C-687/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Savienības Padomes secinājumi par Starptautiskās Telesakaru savienības 2015. gada Pasaules radiosakaru konferenci — LESD 218. panta 9. punkts — Atkāpe no paredzētās juridiskās formas — Juridiskā pamata nenorādīšana

5

2017/C 437/08

Lieta C-39/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Uzņēmumu ienākuma nodokļi — Direktīva 90/435/EEK — 1. panta 2. punkts un 4. panta 2. punkts — Mātesuzņēmumi un meitasuzņēmumi, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs — Kopējā nodokļu sistēma — Iespēja veikt atskaitījumu no mātesuzņēmuma ar nodokli apliekamajiem ienākumiem — Valsts tiesību normas, kas paredz atcelt nodokļu dubultu uzlikšanu sadalītajai peļņai — Saiknes starp aizdevuma procentiem un to kapitāldaļu finansēšanu, uz kuru pamata ir izmaksātas dividendes, neņemšana vērā

6

2017/C 437/09

Lieta C-90/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Ar sportu cieši saistītu pakalpojumu atbrīvojums — Jēdziens “sports” — Darbība, ko raksturo fiziskais elements — Sporta bridžs

7

2017/C 437/10

Lieta C-106/16: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosinājusi POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., likvidācijas procesā Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Sabiedrības pārrobežu reorganizācija — Juridiskās adreses pārcelšana, nepārceļot faktisko mītnesvietu — Atteikums izslēgt no komercreģistra — Valsts tiesiskais regulējums, kurā izslēgšana no komercreģistra ir atkarīga no sabiedrības darbības izbeigšanas pēc likvidācijas procedūras īstenošanas — Brīvības veikt uzņēmējdarbību piemērošanas joma — Brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojums — Kreditoru, mazākumdalībnieku un darbinieku interešu aizsardzība — Cīņa pret ļaunprātīgu rīcību

7

2017/C 437/11

Lieta C-195/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums (Amtsgericht Kehl (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess I Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Transports — Vadītāja apliecība — Direktīva 2006/126/EK — 2. panta 1. punkts — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — “Vadītāja apliecības” jēdziens — Sertifikāts par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību eksāmenu (CEPC), kas tā īpašniekam dod tiesības vadīt transportlīdzekli dalībvalsts teritorijā, kura to ir izsniegusi, pirms galīgās vadītāja apliecības izdošanas — Situācija, kurā CEPC īpašnieks vada transportlīdzekli citā dalībvalstī — Pienākums atzīt CEPC — CEPC īpašniekam noteiktās sankcijas par transportlīdzekļa vadīšanu ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kas ir izsniegusi minēto CEPC — Samērīgums

8

2017/C 437/12

Lieta C-201/16: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 25. oktobra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Majid Shiri, pazīstams arī kā Madzhdi Shiri Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (ES) Nr. 604/2013 — Dalībvalsts, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, noteikšana — 27. pants — Tiesību aizsardzības līdzeklis — Pārbaudes tiesā apjoms — 29. pants — Termiņš pārsūtīšanas veikšanai — Pārsūtīšanas neveikšana noteiktajā termiņā — Atbildīgās dalībvalsts pienākumi — Atbildības nodošana — Atbildīgās dalībvalsts lēmuma nepieciešamība

9

2017/C 437/13

Lieta C-347/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Balgarska energiyna borsa AD (BEB)/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 101. un 102. pants — Direktīva 2009/72/EK — 9., 10., 13. un 14. pants — Regula (EK) Nr. 714/2009 — 3. pants — Regula (ES) Nr. 1227/2011 — 2. panta 3. punkts — Regula (ES) Nr. 2015/1222 — 1. panta 3. punkts — Neatkarīga pārvades sistēmas operatora sertifikācija un norīkošana — Ierobežojumu noteikšana attiecībā uz to personu skaitu, kurām konkrētā teritorijā tiek izsniegta elektroenerģijas pārvades licence

10

2017/C 437/14

Lieta C-407/16: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SIA “Aqua Pro”/Valsts ieņēmumu dienests Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība — Kopienas Muitas kodekss — 220. panta 1. punkts un 2. punkta b) apakšpunkts — Ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa — Jēdziens “ievedmuitas nodokļa iegrāmatošana” — Kompetentās muitas iestādes lēmums — Iesnieguma par nodokļa atmaksāšanu vai atlaišanu iesniegšanas termiņš — Pienākums nodot lietu Eiropas Komisijai — Pierādījumi importētājas dalībvalsts kompetentās iestādes lēmuma pārsūdzības gadījumā

11

2017/C 437/15

Apvienotās lietas no C-454/16 P līdz C-456/16 P un C-458/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums – Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P)/Eiropas Komisija Apelācija — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus — LESD 101. panta pārkāpums — Naudas sodi — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — 35. punkts — Maksātspēja — Jauns pieteikums samazināt naudas soda apmēru maksātspējas neesamības dēļ — Atteikuma vēstule — Prasība par šo vēstuli — Pieņemamība

13

2017/C 437/16

Apvienotās lietas C-457/16 P un no C-459/16 P līdz C-461/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums – Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P)/Eiropas Komisija Apelācija — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus — LESD 101. panta pārkāpums — Mātesuzņēmuma vainojamība meitasuzņēmumu pārkāpjošā rīcībā — Jēdziens “uzņēmums” — Pazīmes, kas liecina par ekonomiskas vienības esamību — Izšķirošas ietekmes faktiskas izmantošanas prezumpcija — Uzņēmumu pēctecība — Naudas soda apmērs — Maksātspēja — Nosacījumi — Tiesību uz aizstāvību ievērošana

13

2017/C 437/17

Lieta C-534/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedums (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s. r. o. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Ierakstīšana PVN maksātāju reģistrā — Valsts tiesību akti, kuros ir prasīts sniegt garantiju — Cīņa pret krāpšanu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Darījumdarbības brīvība — Nediskriminācijas princips — Princips ne bis in idem — Atpakaļejoša spēka aizlieguma princips

14

2017/C 437/18

Lieta C-505/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 18. augustāGroupe Léa Nature iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedumu lietā T-341/13 RENV Groupe Léa Nature/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

15

2017/C 437/19

Lieta C-548/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. septembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Lieta C-552/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. septembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Lieta C-558/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-607/16 OZ/Eiropas Investīciju banka 2017. gada 22. septembrī iesniedza OZ

17

2017/C 437/22

Lieta C-562/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. septembrī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Nestrade S.A./Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) un Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Lieta C-575/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. septembrī iesniedza Conseil d’État (Francija) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Lieta C-590/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. oktobrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Henri Pouvin, Marie Dijoux, Pouvin laulātā/Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Lieta C-595/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. oktobrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/likvidējamās sabiedrības eBizcuss.com (eBizcuss) maksātnespējas administratore MJA

21

2017/C 437/26

Lieta C-596/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. oktobrī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Lieta C-600/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. oktobrī iesniedza Giudice di pace di Roma (Itālija) – Pina Cipollone/Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Lieta C-602/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. oktobrī iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune/Beļģijas valsts

23

2017/C 437/29

Lieta C-603/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. oktobrī iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited u.c.

24

 

Vispārējā tiesa

2017/C 437/30

Lieta T-627/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. novembra spriedums – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (“BIANCALUNA”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BIANCALUNA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “bianca” — Procesuālā ekonomija — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču identiskums — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2017/C 437/31

Lieta T-628/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. novembra spriedums – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (“BiancalunA”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BiancalunA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “bianca” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Preču identiskums — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2017/C 437/32

Lieta T-42/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. novembra spriedums – De Nicola/Padome un Eiropas Savienības Tiesa Ārpuslīgumiskā atbildība — Civildienests — EIB personāls — Norādes saistībā ar lāzerterapiju — Pamattiesību hartas 47. pants — Saprātīgs termiņš — Noteikumu par lietas taisnīgu izskatīšanu neievērošana — Mantiskais kaitējums — Morālais kaitējums — Prasītāja prasījumi lietā, kas tiek izskatīta Civildienesta tiesā — Daļēja lietas nodošana Vispārējai tiesai

27

2017/C 437/33

Lieta T-99/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. novembra spriedums – De Nicola/Eiropas Savienības Tiesa Ārpuslīgumiskā atbildība — Civildienests — EIB personāls — Psiholoģiska vardarbība — Noteikumu par lietas taisnīgu izskatīšanu neievērošana — Pamattiesību hartas 47. pants — Saprātīgs termiņš — Prasījumi par kaitējuma atlīdzību, kas izvirzīti Civildienesta tiesas izskatīšanā esošas prasības ietvaros — Daļēja lietas nodošana Vispārējai tiesai

28

2017/C 437/34

Lieta T-144/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. novembra spriedums – Mundipharma/EUIPO – Multipharma (“MULTIPHARMA”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MULTIPHARMA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MUNDIPHARMA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

29

2017/C 437/35

Lieta T-754/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. novembra spriedums – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Pārtrauktas elipses attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kurā attēlots siluets pārtrauktas elipses formā, reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlota elipse — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad – Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

29

2017/C 437/36

Lieta T-776/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. novembra spriedums – Isocell/EUIPO – iCell (“iCell.”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “iCell.” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Isocell”, agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “Isocell” un agrākas starptautiska un valsts vārdiskas preču zīmes “ISOCELL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

30

2017/C 437/37

Lieta T-777/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. novembra spriedums – Isocell/EUIPO – iCell (“iCell. Insulation Technology Made in Sweden”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “iCell. Insulation Technology Made in Sweden” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Isocell”, agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “Isocell” un agrākas starptautiska un valsts vārdiskas preču zīmes “ISOCELL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

31

2017/C 437/38

Lieta T-80/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. novembra spriedums – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (“IST”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “IST” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ISTA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Konkrētā sabiedrības daļa — Preču un pakalpojumu līdzība — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

31

2017/C 437/39

Lieta T-623/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. septembrī – Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/VNV

32

2017/C 437/40

Lieta T-657/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. septembrī – Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (“HPC POLO”)

33

2017/C 437/41

Lieta T-667/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. septembrī – Alkarim for Trade and Industry/Padome

33

2017/C 437/42

Lieta T-698/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. oktobrī – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (“MANDO”)

35

2017/C 437/43

Lieta T-703/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. oktobrī – Kipra/EUIPO – Papouis Dairies (“Papouis Halloumi”)

35

2017/C 437/44

Lieta T-708/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. oktobrī – OPS Újpest/Komisija

36

2017/C 437/45

Lieta T-709/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. oktobrī – M-Sasz/Komisija

37

2017/C 437/46

Lieta T-710/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. oktobrī – Lux-Rehab Non-Profit/Komisija

38

2017/C 437/47

Lieta T-712/17: Prasība, kas celta 2017. gada 9. oktobrī – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (“GN Laboratories”)

40

2017/C 437/48

Lieta T-713/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. oktobrī – Motex/Komisija

40

2017/C 437/49

Lieta T-714/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. oktobrī – Aeris Invest/VNV

42

2017/C 437/50

Lieta T-97/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 25. oktobra rīkojums – Franmax/EUIPO – R. Seelig & Hille (“her-bea”)

42


LV

 

Top