EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:434:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 434, 2017. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 434

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 15. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 528. plenārsesija 2017. gada 20. un 21. septembrī

2017/C 434/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālās revolūcijas veselības aprūpes jomā ietekme uz veselības apdrošināšanu” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2017/C 434/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārredzamības, metodoloģijas un resursu analīze attiecībā uz ietekmes novērtējumiem un izvērtēšanu, ko Eiropas Komisija īsteno ES tiesību aktu kvalitātes uzlabošanas nolūkā” (pašiniciatīvas atzinums)

11

2017/C 434/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Godīgai konkurencei un ekonomikas izaugsmei labvēlīga nodokļu sistēma” (pašiniciatīvas atzinums)

18

2017/C 434/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC) stratēģisko attiecību jaunie apstākļi un pilsoniskās sabiedrības nozīme” (pašiniciatīvas atzinums)

23

2017/C 434/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālo partneru un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma un perspektīvas jauno darba veidu kontekstā” (izpētes atzinums pēc Igaunijas prezidentūras pieprasījuma)

30

2017/C 434/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu “Jaunu nodarbinātības veidu kontekstā nepieciešamo prasmju, tostarp digitālo prasmju, nodrošināšana un attīstība: jauna politika, mainīgās lomas un pienākumi” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Igaunijas pieprasījuma)

36


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 528. plenārsesija 2017. gada 20. un 21. septembrī

2017/C 434/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “ES muitas savienības un tās pārvaldības pilnveidošana””(COM(2016) 813 final)

43

2017/C 434/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns par patēriņa finanšu pakalpojumiem: labāki produkti, lielāka izvēle””(COM(2017) 139 final)

51

2017/C 434/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB)”(COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS)) un “Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi”(COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS))

58

2017/C 434/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem”(COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)) un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām”(COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD))

63


LV

 

Top