EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:425:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 425, 2017. gada 12. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 425

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 12. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2017/C 425/01

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par ES strukturētā dialoga par sportu turpmāku attīstīšanu

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 425/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8239 – NKT Holding A/S / ABB High Voltage Cable Business) ( 1 )

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2017/C 425/03

Padomes secinājumi par to, kā veicināt piekļuvi kultūrai ar digitāliem līdzekļiem, galveno uzmanību pievēršot auditorijas paplašināšanai

4

2017/C 425/04

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/788/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 20172282, un Padomes Regulā (EK) Nr. 1183/2005 par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

7

2017/C 425/05

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

8

 

Eiropas Komisija

2017/C 425/06

Euro maiņas kurss

9

2017/C 425/07

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2017. gada 30. maija sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.38238 – Jēltabaka – Spānija – Ziņotāja dalībvalsts: Polija

10

2017/C 425/08

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.38238 – Jēltabaka – Spānija – Lēmums par naudas sodu grozījumiem

11

2017/C 425/09

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2017. gada 16. jūnijs), ar ko groza Lēmumu C(2004) 4030, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. panta 1. punktu (Lieta AT.38238 – Jēltabaka – Spānija) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4098)

12

 

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

2017/C 425/10

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes lēmums (2017. gada 31. augusts) reģistrēt Eiropas Progresīvo pētījumu fondu

14


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top