Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:417:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 417, 2017. gada 6. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 417

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 6. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Revīzijas palāta

2017/C 417/01

ERP veiktās ES aģentūru un citu struktūru ikgadējās revīzijas rezultātu kopsavilkums par 2016. finanšu gadu

1

2017/C 417/02

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

25

2017/C 417/03

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

31

2017/C 417/04

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

37

2017/C 417/05

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

42

2017/C 417/06

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

47

2017/C 417/07

Ziņojums par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas Izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

52

2017/C 417/08

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

57

2017/C 417/09

Ziņojums par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

63

2017/C 417/10

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

68

2017/C 417/11

Ziņojums par Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

74

2017/C 417/12

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. gada pārskatiem un Biroja atbilde

79

2017/C 417/13

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

87

2017/C 417/14

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

92

2017/C 417/15

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

98

2017/C 417/16

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

104

2017/C 417/17

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

110

2017/C 417/18

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

115

2017/C 417/19

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbilde

120

2017/C 417/20

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

126

2017/C 417/21

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbilde

131

2017/C 417/22

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

142

2017/C 417/23

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

150

2017/C 417/24

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

156

2017/C 417/25

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

160

2017/C 417/26

Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

166

2017/C 417/27

Ziņojums par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

171

2017/C 417/28

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

176

2017/C 417/29

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbilde

181

2017/C 417/30

Ziņojums par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

187

2017/C 417/31

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

194

2017/C 417/32

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

201

2017/C 417/33

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

207

2017/C 417/34

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbilde

212

2017/C 417/35

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienības 2016. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbilde

218

2017/C 417/36

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

223

2017/C 417/37

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

228

2017/C 417/38

Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

233

2017/C 417/39

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

241

2017/C 417/40

Ziņojums par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

247

2017/C 417/41

Ziņojums par Pētniecības izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

252

2017/C 417/42

Ziņojums par Vienotās noregulējuma valdes 2016. finanšu gada pārskatiem un Valdes atbilde

256


LV

 

Top