EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 385, 2017. gada 15. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 385

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 15. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 385/01

Komisijas paziņojums – Autonomas tarifa kvotas automātiska palielināšana saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2015/2265

1

2017/C 385/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8586 – TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2017/C 385/03 CON/2017/39

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2017. gada 4. oktobris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CDP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2017. gada 11. oktobris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām (CON/2017/42)

10


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 385/05

Euro maiņas kurss

16

2017/C 385/06

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm 28 dalībvalstīm, ko piemēro no 2017. gada 1. decembra(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2004 ( OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp. ))

17


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 385/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8639 – Cariparma / Caricesena, Carim, Carismi) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

18

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2017/C 385/08

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 53. panta 2. punkta otro daļu

20


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top