Help Print this page 

Document C:2017:384:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 384, 2017. gada 14. novembris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 384

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 14. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2017/C 384/01

Energoregulatoru sadarbības aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

1

2017/C 384/02

Biorūpniecības kopuzņēmums — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

1

2017/C 384/03

Kopuzņēmums Clean Sky 2 — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

1

2017/C 384/04

Kopienas Augu šķirņu birojs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

2

2017/C 384/05

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

2

2017/C 384/06

Kopuzņēmums ECSEL — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

2

2017/C 384/07

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra – 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

2

2017/C 384/08

Euratom Apgādes aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

3

2017/C 384/09

Eurojust — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

3

2017/C 384/10

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

3

2017/C 384/11

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

3

2017/C 384/12

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

4

2017/C 384/13

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

4

2017/C 384/14

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

4

2017/C 384/15

Eiropas Banku iestāde — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

4

2017/C 384/16

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

5

2017/C 384/17

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

5

2017/C 384/18

Eiropas Ķimikāliju aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

5

2017/C 384/19

Eiropas Aizsardzības aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

5

2017/C 384/20

Eiropas Vides aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

6

2017/C 384/21

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

6

2017/C 384/22

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

6

2017/C 384/23

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

6

2017/C 384/24

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

7

2017/C 384/25

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

7

2017/C 384/26

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

7

2017/C 384/27

Eiropas Jūras drošības aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

7

2017/C 384/28

Eiropas Zāļu aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

8

2017/C 384/29

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

8

2017/C 384/30

Eiropas Policijas birojs (Eiropols) — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

8

2017/C 384/31

Eiropas Dzelzceļa aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

8

2017/C 384/32

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

9

2017/C 384/33

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

9

2017/C 384/34

Eiropas Izglītības fonds — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

9

2017/C 384/35

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

9

2017/C 384/36

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

10

2017/C 384/37

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

10

2017/C 384/38

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

10

2017/C 384/39

Eiropas GNSS aģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

10

2017/C 384/40

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

11

2017/C 384/41

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

11

2017/C 384/42

Kopuzņēmums Fusion for Energy — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

11

2017/C 384/43

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

11

2017/C 384/44

Kopuzņēmums IMI 2 — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

12

2017/C 384/45

Pētniecības izpildaģentūra — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

12

2017/C 384/46

Kopuzņēmums SESAR — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

12

2017/C 384/47

Kopuzņēmums Shift2Rail — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

12

2017/C 384/48

Vienotā noregulējuma valde — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

13

2017/C 384/49

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

13

2017/C 384/50

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

13


LV

 

Top