Help Print this page 

Document C:2017:343:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 343, 2017. gada 13. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 343

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 13. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 343/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8561 – KKR / Q Park) ( 1 )

1

2017/C 343/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8555 – AES / Siemens / Fluence Energy / JV) ( 1 )

1

2017/C 343/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8528 – SEGRO / PSPIB / SELP / Morgane Portfolio) ( 1 )

2

2017/C 343/04

Koncentrācijas paziņojuma atsaukšana (Lieta M.8522 – Avantor/VWR) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 343/05

Euro maiņas kurss

3

2017/C 343/06

Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (Eiropas novērtējuma dokumentu atsauču publicēšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 22. pantu)  ( 1 )

4

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2017/C 343/07

To uzturēšanās atļauju saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 16. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

12


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top